Seksualiteit bij ouderen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenAandachtsgebied seksualiteit
Auteur

Joan Boeke
Lishia Oei

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

6. Zorgbehoefte

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Samenwerken
Organiseren
Maatschappelijk handelen
Kennis en wetenschap
Professionaliteit
Aandachtsgebied diversiteit
Aandachtsgebied seksualiteit
Aandachtsgebied innovatie

Leerplek

Huisartsenpost
Leergesprek
Onderwijsprogramma
Paralleldag
Praktijkleren
Themaonderwijs
Zelfstudie

Relevantie

Seksuele activiteit neemt met de leeftijd af vooral door ziekte en medische interventies. Maar seksualiteit is voor meer dan de helft van ouderen (65-80jr) nog steeds belangrijk. 36% van de vrouwen van 70 jaar en ouder heeft de afgelopen drie maanden seksueel contact gehad. 1 Een actief seksleven blijkt voor ouderen gunstig voor de ervaren levenssatisfactie. Aios en jonge huisartsen beseffen vaak niet dat intimiteit en seksualiteit senioren nog kan bezighouden. Daarom hierbij een wake-up call en een stimulans erover te spreken. Uit onderzoek blijkt hoeveel een arts voor de patient kan betekenen door het aansnijden van het onderwerp en door uitleg over hoe seks werkt. Om Gianotten en Gianotten 2 te citeren: “Geen aandacht geven aan intimiteit en seksualiteit is een vorm van slechte zorg. Dat wel doen, maar niet bij ouderen is een vorm van leeftijdsdiscriminatie”.

Doel

1. De aios kent het gezondheidsbelang van intimiteit en seksualiteit ook voor ouderen.

2. De aios kent globaal de cijfers over seksuele activiteit naar leeftijd.

3. De aios beseft dat oudere patiënten seksualiteit niet bespreken als de huisarts er niet over begint.

4. De aios kan in kort bestek uitleg en tips geven bij seksuele problemen van ouderen.

Gebruiksaanwijzing

1. Individuele scholing: doornemen onderwijsactiviteit

2. Voor voorbereiding onderwijs tijdens terugkomdag

3. Voor leergesprek met opleider

Onderwijsactiviteiten

1. PowerPoint presentatie met informatie over seksualiteit bij ouderen. Duur 15 minuten.

2. Lezen van artikel: Gianotten WL, Gianotten E. Intimiteit en seksualiteit bij ouderen. Tien tips. Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2753.


Bronnen

1. Herbenick et al. (2010) National Survey of Sexual Health and Behavior in US.

2. Gianotten WL, Gianotten E. Intimiteit en seksualiteit bij ouderen. Tien tips. Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2753.

3. Https://rutgers.nl/themas/seksuele-gezondheid/intimiteit-en-seksualiteit-bij-ouderen/

Onderwerp seksualiteit

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie