Sjabloon: KBA 5.4

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
4. Maakt overgewicht bespreekbaar en begeleidt hierbij. Competenties
 • Signaleert overgewicht en maakt dit bespreekbaar: houdt hierbij rekening met een goede timing van dit gesprek.
 • Bespreekt de mogelijke gevolgen van kinderobesitas op lichamelijk, sociaal- emotioneel en gedragsmatig vlak.
 • Motiveert ouders en kind om overgewicht aan te pakken (motiverende gesprekstechnieken)
 • Stelt een behandelplan op met kind en ouders en gebruikt hierbij eventueel een eet- en beweegdagboek. Werkt samen met andere hulpverleners/school.
 • Bespreekt de psychologische factoren die bijdragen aan het ontstaan en in standhouden van de obesitas (zoals pesten en minderwaardigheidsgevoelens).
 • Is zich bewust van eigen (voor-)oordelen en houdt rekening met de gevolgen die dit kan hebben in de begeleiding van kind en ouders.
 • Signaleert eetstoornissen en andere psychiatrische aandoeningen (zoals bv depressie).
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerken
 4. Professionaliteit