Team Externe Stages

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Opleiders

Hoofd
Rob Dijkstra

Teamleider opleidersteam
Pien van Langen

Assistent teamleider
Amber Currell
Roos Parti

Opleiders

Positionering

Het Team Externe Stages valt onder het opleidersteam, waarvan Pien van Langen de teamleider is.

Het team bestaat uit 3 personen:

Missie

Iedere aios heeft recht op individueel toegespitste externe stages van hoge kwaliteit om tot vakbekwame en toekomstbestendige huisarts te worden opgeleid.

Ambitie

De externe stages die onze aios volgen zijn ingericht om binnen een veilige leeromgeving verdieping in kennis en kunde te bereiken met als doel huisartsen op te leiden met een breed palet aan vaardigheden.

De externe stages faciliteren het opleiden van huisartsen die:

 • vakbekwaam, toegewijd en communicatief vaardig zijn;
 • naast de patiënt staan;
 • een eigen koers durven te varen;
 • bijdragen aan de gezondheid van mens en maatschappij;
 • gericht zijn op de toekomst;
 • altijd blijven leren.

Om dit te verwezenlijken verwachten wij van onze externe stageopleiders:

 • een coachende en inspirerende onderwijsstijl;
 • het faciliteren van een optimale samenwerking tussen aios, opleider en instituut, met als doel het behalen van de leerdoelen van de aios;
 • het actief meedoen aan scholingen ter bevordering van de kwaliteit van de opleiding op de stageplaatsen;
 • het bieden van constructieve feedback aan de aios op basis van frequente observaties.

Taken en werkwijze

 • We inventariseren waar de behoeftes van aios liggen ten aanzien van externe stages.
 • We delen de aios aan de hand van hun wensen in bij de stageplaatsen.
 • Indien nodig werven we extra stageplaatsen.
 • We stimuleren aios een online stage-evaluatie in te vullen aan het einde van de stage.
 • De stagecoördinatoren controleren of er problemen zijn op stageplaatsen en handelen naar bevindingen.
 • In het kader van de kwaliteitscyclus bezoeken de stagecoördinatoren alle stageplaatsen minimaal een keer per twee jaar.
 • Alle stageleerwerkplannen worden door de stagecoördinatoren beoordeeld en stageopleiders worden zo nodig gecoacht bij het schrijven daarvan.
 • Het team is aanspreekpunt voor stageopleiders betreffende de planning en invulling van de externe stages.
 • Het team ondersteunt de teamleider scholing bij het organiseren en uitvoeren van de scholingsdagen voor stageopleiders.