Tijdpad toetsing en beoordeling 2e Huisartsstage

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenRegelgeving

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Regelgeving

Het tijdpad toetsing en beoordeling is de chronologische opsomming van selectieve toetsing, zoals neergelegd in het Toetsprogramma HOVUmc.

Toetsprogramma HOVUmc

Het Toetsprogramma HOVUmc is de lokale uitwerking van het landelijk toetsplan en is geldig voor aios die de opleiding gestart zijn na 1 januari 2017.

Landelijk toetsplan

Het Landelijk toetsplan beschrijft de visie op toetsing en beoordeling en de instrumenten die daarbij horen om het leerproces van de aios zo goed mogelijk te ondersteunen en tot een goed oordeel en besluitvorming te komen over de ontwikkeling van de aios.

Het Landelijk Toetsplan 2016 bouwt voort op het Toetsplan van 2011 en sluit aan bij het vernieuwde Landelijk opleidingsplan 2016, in het bijzonder bij het hoofdstuk Protocol Toetsing en Beoordeling in de Huisartsopleiding:

Protocol toetsing en beoordeling

Het Protocol Toetsing en Beoordeling is onderdeel van het Landelijk opleidingsplan 2016 en beschrijft de formele regelgeving waaraan de huisartsopleiding wat betreft toetsing en beoordeling dient te voldoen. De inhoudelijke uitwerking hiervan is beschreven in het Landelijk Toetsplan.

Overzicht verplichtingen

Naast de toetsing en beoordeling die het Protocol voorschrijft, stelt de Huisartsopleiding VUmc een aantal andere verplichtingen, deze zijn opgesomd in het overzicht:

Tijdpad 2e huisartsstage

Tijdstip Wie Formulier
in 1e maand Docent Intakegesprek Docent + Inventariseren leerpunten
in 3e maand Hao Bekwaamheidsverklaring HAP aios als consultarts (reeds behaald in 1e Fase)
in 4e maand Hao ComBeL + Voortgangsgesprek
Voortgangsadvies
Docent ComBeL + Voortgangsgesprek
Voortgangsadvies
Docent Pre-toets consultvoering 2e Huisartsstage
in 6e maand Supervisor Tussenbeoordeling Aios door Supervisor
5 maanden voor einde opleiding Docent Consultvoeringtoets 2e Huisartsstage
4 maanden voor einde opleiding Hao ComBeL + Voortgangsgesprek
Voortgangsadvies
Docent ComBeL + Voortgangsgesprek
Voortgangsadvies
Praktijkopdrachten afgerond
Supervisor Eindbeoordeling aios door supervisor
3 maanden voor einde opleiding Hao Bekwaamheidsverklaring HAP aios als visitearts

Bekwaamheidsverklaring HAP aios als telefoonarts

Hoofd Voortgangsbeslissing
Maart en september Aios LHK
Einde opleiding Hao ComBeL + Exit gesprek
Docent ComBeL + Exit gesprek

Tijdpad toetsing en beoordeling aios

Tijdpad toetsing en beoordeling
1e Huisartsstage
Klinische
stage
CZ
stage
GGZ
stage
Tijdpad toetsing en beoordeling
2e Huisartsstage