Tijdsbesteding

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Regelgeving

Hoofd
Nettie Blankenstein

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Regelgeving

De bezigheden die een aios in een reguliere werkweek heeft, kunnen worden opgesplitst in enkele elementen. Deze worden hieronder beschreven, elk met een gemiddelde tijdsindicatie. Daarbij is uitgegaan van een fulltime aanstelling (dus 38 uur). Bij parttime werken moeten deze getallen naar rato worden aangepast.

Praktijk opleiding (31,5 uur)

Het hoofdbestanddeel van de werkweek bestaat uit de praktijkstage: de reguliere patiëntenzorg. Daaronder vallen ook de diensten. De aios kan in deze uren ook werken aan de verplichte praktijkopdrachten die hij vanuit de opleiding moet doen, met een maximum van 3 uur.

Cursorisch onderwijs (6,5 uur)

De aios is verplicht per opleidingsjaar minstens 40 dagen cursorisch onderwijs te volgen (de opleiding is verplicht daarvoor minstens 40 en maximaal 50 dagen aan te bieden). Onder dit cursorisch onderwijs vallen:

  • het wekelijkse onderwijs (bekend als de ‘terugkomdag’),
  • incidentele andere onderwijsdagen van de huisartsopleiding (bijvoorbeeld de kennistoets of een extra dag die wordt ingepland).
  • het differentiatie onderwijs in de 2e Huisartsstage;
  • incidentele bijeenkomsten als NHG congressen en LOVAH dagen;
  • geaccrediteerde nascholing.

De aios is verplicht aan het wekelijkse cursorisch onderwijs en (meestal) ook de incidentele onderwijsdagen deel te nemen.

Zelfstudie (3 uur, te besteden in eigen tijd!)

De bovengenoemde onderdelen vallen allemaal binnen de aanstellings-uren van de aios. Daar bovenop is de aios verplicht tijd te besteden aan zelfstudie, hetgeen volgens de HVRC wordt gedefinieerd als ‘voor de opleiding noodzakelijke activiteiten die geen deel uitmaken van de praktijkopleiding en het cursorisch onderwijs.’ In deze tijd kan de aios wel activiteiten ondernemen ter voorbereiding van het cursorisch onderwijs, zoals

  • het maken van (verschillende versies van) een IOP;
  • het maken van eigen onderwijs dat hij tijdens het cursorisch onderwijs zelf verzorgt;
  • het maken van de supervisieverslagen.