Tijdsbesteding

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Regelgeving

Hoofd
Rob Dijkstra

Adjunct hoofd
Jeroen Woertman

Onderwijscoördinator
Marieke van Schelven
Dorien Stilma
Linda Timmer

Regelgeving

De bezigheden die een aios in een reguliere werkweek heeft, kunnen worden opgesplitst in enkele elementen. Deze worden hieronder beschreven, elk met een gemiddelde tijdsindicatie. Daarbij is uitgegaan van een voltijds aanstelling (dus 38 uur). Bij deeltijd werken moeten deze getallen naar rato worden aangepast.

We onderscheiden drie onderdelen:

Praktijkopleiding (31,5 uur)

Het hoofdbestanddeel van de werkweek bestaat uit de praktijkstage: de reguliere patiëntenzorg. Hieronder vallen ook de diensten en maximaal 3 uur per week voor verplichte praktijkopdrachten, zoals beschreven in de stagehandleidingen. Opdrachten waar in deze uren aan gewerkt kan worden zijn de verplichte opdrachten ten behoeve van de Praktijkopleiding, bijvoorbeeld de opdracht Patiëntcontacten in het 3e trimester van de 1e huisartsstage of de opdracht Praktijkmanagement in de 2e huisartsstage. De opdracht Aiosonderwijs is vaak gerelateerd aan patiëntencasuïstiek in de praktijk; bepaalde onderdelen kunnen onder praktijktijd worden uitgevoerd, terwijl andere delen onder zelfstudie vallen.

Cursorisch onderwijs (6,5 uur)

De aios is verplicht per opleidingsjaar minstens 40 dagen cursorisch onderwijs te volgen (de opleiding is verplicht daarvoor minstens 40 en maximaal 50 dagen aan te bieden). Onder dit cursorisch onderwijs vallen:

  • het wekelijkse onderwijs, bekend als de ‘terugkomdag’ (deze dag duurt 6,5 uur, exclusief lunchpauze);
  • incidentele andere onderwijsdagen van de huisartsopleiding (bijvoorbeeld de kennistoets of een extra dag die wordt ingepland);
  • het differentiatieonderwijs in de 2e Huisartsstage;
  • incidentele bijeenkomsten als NHG congressen en LOVAH dagen;
  • geaccrediteerde nascholing.

De aios is verplicht aan het wekelijkse cursorisch onderwijs en (meestal) ook de incidentele onderwijsdagen deel te nemen.

Zelfstudie (3 uur, te besteden in eigen tijd!)

De bovengenoemde onderdelen vallen allemaal binnen de aanstellings-uren van de aios. Daar bovenop is de aios verplicht tijd te besteden aan zelfstudie, hetgeen volgens de RGS wordt gedefinieerd als ‘voor de opleiding noodzakelijke activiteiten die geen deel uitmaken van de praktijkopleiding en het cursorisch onderwijs.’ In deze tijd kan de aios wel activiteiten ondernemen ter voorbereiding van het cursorisch onderwijs, zoals

  • het maken van (verschillende versies van) een IOP;
  • het maken van eigen onderwijs dat hij tijdens het cursorisch onderwijs zelf verzorgt;
  • het maken van de supervisieverslagen.