Time-management - consultduur

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Eddy Reynders
Joyce Stroeve

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Visie

Competenties

Communicatie
Organiseren
Professionaliteit

Leerplek

Onderwijsprogramma

Relevantie

De dag is om voordat je werk af is, als je niet oppast tenminste. Aios leren in de opleiding om een forse normpraktijk zelfstandig te doen. Tijdmanagement is daarbij vanzelfsprekend. Tijdmanagement kun je op verschillen de manieren toepassen, in brede zin en engere zin. Deze bouwsteen is toegespitst op je consult-duur.

1 Minuut hogere of lagere gemiddelde consult-duur resulteert in een kleine 100 uur meer of minder werk per jaar in een huisarts praktijk. Er is een grote inter-dokter variatie in gemiddelde consult-duur.

Doelen

Dit programma maakt duidelijk hoe groot het effect is van de variatie in de gemiddelde consult-duur en hoe de huisarts zelf daar een grote invloed op heeft. Het programma geeft aanzetten om hierin bewuste keuzes te maken. 

Gebruiksaanwijzing

Onderwijsprogramma / leidraad voor het onderwerp time-management – consult-duur, in te plannen voor op een terugkomdag. Idealiter komt dit al in de eerste huisartsstage aan bod. Deze bouwsteen is toegespitst op de consult-duur. Zie voor meer time-management de andere bouwstenen (link).

Onderwijsactiviteiten

  • Docent suggesties:
    • De powerpoint presentatie een tijdpad, eventueel te bespreken onderwerpen en achtergrond informatie. Enkele dia's kunnen in groepjes aios bediscussieerd worden.
    • Laat Aios bespreken aan welke patiënten zij meer en minder tijd willen besteden en waarom. Het gaat hier om stijl, niet om goed of fout. Richt de discussie op de methoden van het beperken van de tijdsduur. Welke zijn acceptabel, welke niet, laat ze gerust methoden toevoegen.
  • Aios voorbereiding:
    • Maak tevoren de opdracht, dat kost 15 – 30 minuten. Zonder die voorbereiding is het programma minder effectief

Bronnen

Powerpoint presentatie - Time-management - consultduur

Voorbereidende opdracht - Time-management - consultduur

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit