3e Trimester

Uit Wiki HOVUmc
(Doorverwezen vanaf Trimester 3)
Ga naar: navigatie, zoeken


1e Huisartsstage

Onderwijscoördinatoren
Beatrijs de Leede
Chris Rietmeijer

Teamleider
Jeroen Woertman

Assistent teamleider
Sylvia Vlak

1e Huisartsstage

Veelvoorkomende chronische aandoeningen

In het 3e trimester verschuift de aandacht qua thema naar de veelvoorkomende chronische aandoeningen. Zie het thema Chronische zorg met de bijbehorende KBA's op de Wiki.

De basisconsultvoeringstoets is (bijna) achter de rug; dat geeft ruimte voor andere onderwerpen op de terugkomdag en in de praktijk.

De eerste voortgangsgesprekken met opleider en docent zijn geweest. De aios heeft een IOP en werkt toenemend zelfsturend aan de leerdoelen. De aios betrekt daar ook het thema Chronische zorg met de bijbehorende KBA's bij.

De supervisiebijeenkomsten starten; dat betekent dat veel van de terugkomdagen in de vaste groep korter worden. Op deze dagen moet er een nieuwe balans gevonden worden tussen reflectieonderwijs en medisch inhoudelijk onderwijs.

Programmaonderdelen 3e trimester

Opdracht Patiëntcontacten Na zes maanden stage in de 1e huisartsstage wordt aan de hand van de opdracht patiëntcontacten geanalyseerd hoe de spreiding van het patiëntenaanbod tot dan toe is geweest. Indien gewenst kan dit leiden tot extra acties om de aios in de gelegenheid te stellen om meer ervaring op te doen met de meest voorkomende klachten.

Doel
 • Zicht krijgen op je ervaring en vaardigheid met betrekking tot in de huisartsenpraktijk veel voorkomende aandoeningen. Naar aanleiding van de inventarisatie vervolgens vaststellen of en zo ja, welke klachten en aandoeningen in de komende periode voorrang verdienen.
Activiteit
 • Lees hoofdstuk 4 van het LHV Aanbod Huisartsenzorg 2015 en markeer per ICPC categorie alle aandoeningen met een prevalentie >2,0.
 • Maak met behulp de bijlage een overzicht van je ervaringen met de meest voorkomende klachten/ aandoeningen tot nu toe.
 • Noteer de klachten/aandoeningen, waar je nog weinig/ onvoldoende ervaring mee hebt opgedaan.
 • Bespreek de resultaten van je analyse met je opleider en tijdens de TKD.
 • Maak op basis van de feedback op deze opdracht een plan van aanpak en leg dat voor aan je opleider
 • Bespreek met je hao welke relevante gegevens je uit het HIS kunt halen.
Resultaat
 • Een overzicht van je patiëntgebonden activiteiten naar soort en aantal en een lijstje met klachten/aandoeningen, die in de komende periode nog aandacht verdienen.
Tijd
 • 2-3 uur
Nabespreking
 • De oogst van deze opdracht wordt besproken in een leergesprek met je hao en tijdens het TKD onderwijs en daarna verwerkt in de volgende versie van je IOP.

Opdracht Aiosonderwijs Elke aios presenteert in dit trimester een casus of een thema binnen het thema Chronische zorg.

Aios hebben een actieve rol in de voorbereiding en presentatie van door de groep gekozen verdiepingsonderwijs. Zo werken zij aan verschillende competentiegebieden inclusief de competentie kennis en wetenschap. De docenten borgen de kwaliteit van dit aiosonderwijs door het actief begeleiden van de aios in de voorbereiding; dit betekent dat de aios de presentatie ruim tevoren aan de docent voorlegt en vraagt om feedback op keuze van inhoud, inzet van blended learning, presentatie etc. Inzet hiervan is hoge kwaliteit van het onderwijs voor alle aios. En uiteraard toename van competenties van de presenterende aios op het gebied van kennis en wetenschap.

Werkwijze Bereid, liefst naar aanleiding van een eigen casus, met een eigen vraag of probleem, een onderwerp voor. Kijk over welke KBA'(s) je presentatie gaat en raadpleeg op de eerste plaats de Wiki bij het zoeken naar relevante informatie. Raadpleeg eventueel je docent voor tips, inhoudelijk en/of didactisch. Geef groepsgenoten en docenten een voorbereidende leesopdracht; vermijd het presenteren van kennis die gemakkelijk door zelfstudie kan worden verworven (zoals NHG-standaarden).

Zorg bij de presentatie voor interactiviteit, gebruik het probleemoplossend vermogen van de groep door bijvoorbeeld relevante vragen te stellen waar je zelf het antwoord niet op hebt gevonden of die niet eenduidig te geven zijn.

Betrek naast de competentie Vakinhoudelijk handelen ook één of meer andere competentiegebieden.

Bespreek tijdens de presentatie hoe je naar wetenschappelijke onderbouwing gezocht hebt en wat de resultaten daarvan zijn. Maak eventueel een PICO.

Doel
 • Toename van toegepaste kennis (alle relevante competentiegebieden).
Activiteit
 • Voorbereiding en presentatie van een casusbespreking.
Resultaat
 • Toename van kennis bij presentator en groepsgenoten.
 • Ontwikkeling competentie Kennis en wetenschap bij presentator.
Tijd
 • 3 uur (voorbereiding).
Nabespreking
 • Na elke presentatie volgt feedback door docenten en groepsgenoten op inhoud en presentatie.


Zie ook Aiosonderwijs

Opdracht Peer-assessment

Doel
 • Richting kunnen geven aan het leren op basis van feedback van een collega-aios.
Activiteit
 • Vorm een duo met een collega-aios.
 • Maak afspraken voor een wederzijds praktijkbezoek: jij gaat bij je collega één dagdeel op bezoek; daarna komt je collega een dagdeel bij jou. Zorg ervoor dat je de bezoeken inplant op dagdelen dat er een vol spreekuur is van 2 uur, zodat je minimaal 10 patiëntencontacten van elkaar ziet.
 • Voor de observatie als volgt uit:
  • De feedbackgever neemt 12 kopieën van ofwel de Consult Beoordeling Huisarts ofwel de MAAS-Globaal.
  • De feedbackgever vult dit formulier in na elk consult dat hij zijn collega-aios ziet doen.
  • De feedbackgever bespreekt na afloop van het consult de observaties m.b.v. de ingevulde formulieren en geeft feedback. Hij overhandigt ook de formulieren aan de feedbackontvanger.
  • De feedbackontvanger maakt op basis van deze feedback een kort verslag (maximaal één A 4), waarin hij aangeeft wat dit alles voor de leeractiviteiten in de komende periode gaat betekenen.
Resultaat
 • De ingevulde formulieren met feedbackpunten van je collega-aios.
 • Het verslag.
Tijd
 • 4 uur (exclusief reistijd).
Nabespreking
 • Op de terugkomdag. Daarna verwerking van de plannen in het eigen IOP.

 

Opdracht PICO/CAT

In het kader van de competentie Kennis en wetenschap maakt elke aios aan de hand van een vraag uit de praktijk een PICO/CAT. Dit is een methode om systematisch evidence te zoeken om een vraag uit de praktijk te beantwoorden waarvoor de gebruikelijke naslagliteratuur geen direct antwoord heeft. De aios presenteert de resultaten aan de groep. Deze opdracht kan gecombineerd worden met de opdracht aiosonderwijs. Het is ook mogelijk deze opdracht als tweetal te doen.

Opleidingsplan (IOP) De groep besteedt aandacht aan het IOP. Vanaf het eerste voortgangsgesprek (5e maand) beschrijft de aios de leerdoelen in het IOP dat een plaats krijgt in het ontwikkelingsdossier in het e-portfolio. Het IOP is een verplicht onderdeel van de opleiding. Het doel van het IOP is het ondersteunen van de zelfsturing in het leren. De aios maakt bewuste keuzes en zoekt daarover actief het gesprek met de opleider en/of de docent. Docent en opleider, op hun beurt, stimuleren de aios door geregeld naar de voortgang van de leerdoelen te vragen.

NB: het is te overwegen om in het 3e trimester tevens een aanvang te maken met het thema van het 4e trimester: SOLK. Opdat de aios voldoende tijd in de praktijk heeft om een of meer SOLK-patiënten te volgen.

Werkdocument

De docenten van de 1e huisartsstage hebben in 2016 een Werkdocument chronische aandoeningen  opgesteld met leerdoelen, mogelijkheden voor zelfstudie, leren in de praktijk en ondersteunend onderwijs op de TKD.

.
1e
Trimester
2e
Trimester
3e
Trimester
4e
Trimester