Uitleg bij ALK - Klachtendagboek

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn ALK
Auteur

Dick Walstock

Stage

2e Huisartsstage

KBA

2. Consult Klachtenregistratie

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Bij patiënten met recidiverende klachten waar geen goede verklaring voor gevonden wordt, bijvoorbeeld hoofdpijn of buikpijn, kan het bijhouden van een klachtendagboek door de patiënt, nuttige informatie naar boven brengen. Door zo'n dagboek kan bv een verband zijn tussen voedingsmiddelen en klachten of tussen koffieabstinentie (op vrije dagen) en hoofdpijn aan het licht komen. Maar ook de relatie tussen klachten en (levens)omstandigheden. Door het werken met een klachtendagboek wordt de patiënt zelf actief betrokken bij het onderzoek naar de herkomst van de klachten.

Doel

De AIOS kent het nut van een klachtendagboek en weet wanneer het in gezet kan worden. DeAIOS weet hoe de resultaten van een klachtendagboek te bespreken met een patiënt. De AIOS kan oefenen met uitleg geven over en bespreken van een klachtendagboek.

Gebruiksaanwijzing

Deze module kan zowel op de TKD als voor een leergesprek gebruikt worden.

Onderwijsactiviteiten

Bekijk onderstaande video.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn ALK

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie