Uitleg bij ALK - Voor- en nadelen verwijzing

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn ALK
Auteur

Dick Walstock

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

3. Verwijzen

Competenties

Communicatie
Samenwerken
Organiseren
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Bij patiënten met recidiverende klachten waar geen goede verklaring voor gevonden wordt (ALK) kan het lastig zijn (voor dokter én patiënt) dat er géén oorzaak gevonden wordt of geen diagnose gesteld wordt. De patiënt kan dan vragen om een verwijzing, of om een second opinion, in de hoop dat er dan wél wat gevonden wordt. Het expliciet op een rij zetten van de voor- én nadelen van een verwijzing maakt dat de patiënt met reëlere verwachtingen de keuze maakt. De huisarts mag daarbij gerust zeggen dat hij de verwijzing niet zinvol acht. Dit is een vorm van 'shared decision making'.

Doel

De aios kan samen met een patiënt met ALK de voor- en nadelen van een verwijzing of second opinion op een rij zetten en daarna de beslissing aan de patiënt laten. Aan de hand van de demonstratie-video kan de aios zelf gaan oefenen en vertrouwd raken met deze manier van werken.

Gebruiksaanwijzing

Kijk de video waarin deze manier van weren wordt gedemonstreerd. Bekijk deze op de TKD, samen met de hao of alleen thuis. Probeer daarna deze uitleg eens bij een patiënt. Begin bij 'gemakkelijke ' patiënten. Al doende zul je merken dat je je eigen woorden gaat kiezen en op een manier uitkomt die bij jou past. Ter verdieping (facultatief) kan het NTvG-artkel (etc..) gelezen en besproken worden.

Onderwijsactiviteiten

• Bij patiënten met recidiverende klachten waar geen goede verklaring voor gevonden wordt (ALK) kan het lastig zijn (voor dokter én patiënt) dat er géén oorzaak gevonden wordt of geen diagnose gesteld wordt. De patiënt kan dan vragen om een verwijzing, of om een second opinion, in de hoop dat er dan wél wat gevonden wordt. Het expliciet op een rij zetten van de voor- én nadelen van een verwijzing maakt dat de patiënt met reëlere verwachtingen de keuze maakt. De huisarts mag daarbij gerust zeggen dat hij de verwijzing niet zinvol acht. In deze video een voorbeeld van deze vorm van 'shared decision making'.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn ALK

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie