Uitleg geven bij SOLK, gebruik makende van de verschillende verklaringsmodellen.

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn SOLK
Auteur

Dick Walstock
Annemarie Semeijn

Stage

2e Huisartsstage

KBA

1. Consult SOLK

Competenties

Medisch handelen
Communicatie

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma

Relevantie

Een eerste en belangrijke stap bij de begeleiding en behandeling van SOLK is uitleg geven. In de NHG-standaard SOLK staat dan ook:
In het beleid ligt de nadruk op voorlichting en adviezen gericht op tijdcontingente uitbreiding van belasting en activiteiten.
Bij de voorlichting kan de huisarts gebruik maken van de verschillende verklaringsmodellen die aanwijzingen geven voor de behandeling van SOLK. Sluit hierbij aan bij de woorden, beelden en aanknopingspunten die tijdens de exploratiefase (SCEGS) naar voren zijn gekomen. Kies vooral een model dat zowel bij de huisarts als bij deze patiënt past, en vind en gebruik hierbij eigen woorden.

Doelen

De aios weet welke verklaringsmodellen er zijn voor de lichamelijke klachten bij SOLK.

Aan een patiënt met SOLK uitleg kunnen geven over mogelijke verklaringsmodellen voor de lichamelijke klachten.

Gebruiksaanwijzing

De theorie van verschillende verklaringsmodellen opdoen. Oefenen met deze verschillende modellen en goede zinnen en formuleringen kennen.

Deze modellen toepassen bij hem/haarzelf en daarbij ook goed uit kunnen leggen.

Daarnaast oefenen met het maken van een goede keuze:

  • Welk model past bij welke individuele SOLK-patiënt?

Onderwijsactiviteiten

Voorbereiding voor deze TKD

Kijk voorafgaand aan de TKD een video van een SOLK-consult. Heb je in dit consult de SCEGS gebruikt? Geeft de informatie van de patiënt je aanknopingspunten voor een verklaring/uitleg van de klachten? Welk verklaringsmodel zal bij deze patiënt passen en heb je deze ook toegepast?

Neem een casus van een SOLK-patiënt mee naar de TKD om te oefenen in een rollenspel. Neem geen té ingewikkelde casus mee. Oefenen kun je beter met eenvoudige casuïstiek.

Op de TKD

Inleidende presentatie door docent: 

Gebruik hiervoor de presentatie (bijlage) met daarin zo'n 20 dia's: Uit proefschrift Tim olde Hartman zijn 10 verklaringsmodellen overgenomen. Deze heel kort toelichten. Enkele ervan zijn heel gangbaar, ook bij leken. Enkele zijn veel ingewikkelder en behoeven echt goede toelichting.

Presentatie_verklaringsmodellen_solk

Demonstratievideo:

Laat daarna bijgaande video zien en laat de aios daarbij noteren welke verklaringsmodellen en welke communicatieve vaardigheden en technieken ze de huisarts zien gebruiken.


Zelf oefenen met geven van uitleg:

De aios gaan nu zelf aan de slag:

  • Bespreek eerst in tweetallen een van de zelf meegenomen casussen en overleg met elkaar wélke verklaringsmodellen bij deze casus toegepast zou kunnen worden.
  • De dia met alle verklaringsmodellen blijft geprojecteerd.
  • Ga dan de casus spelen: een de patiënt, de ander de dokter die uitleg gaat geven. Start het rollenspel op het moment van uitleg geven. Doe niet een heel consult, dat kost alleen maar tijd. Na ongeveer 10’ onderbreken en in tweetallen nabespreken.
  • Draai vervolgens de rollen om en doe wederom een rollenspel en bespreek na.

Evaluatie:

Bespreek met de hele groep na hoe het ging:

  • Wat gaat goed en wat is lastig.
  • Tips voor elkaar?
  • Wat neem je mee naar je eerst volgende SOLK-consult? 

Verklaringsmodellen SOLK

Toegift: De angst-cirkel cq. Paniekboot is óók bij SOLK te gebruiken:

Aan de hand van een concrete casus de mogelijkheid bespreken van het toepassen van de paniekcirkel (in de vorm van het bootje) in het geven van uitleg bij SOLK. De paniekcirkel cq. paniekboot is eigenlijk een grafische weergave van wat er gebeurt bij 'somato-sensorische amplificatie'

Zie voor uitgebreide toelichting de bouwsteen GGZ, De Paniekboot.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn SOLK

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit