Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Hoe bespreek ik dit?

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn preventie
Auteur

Annemarie Schalkwijk
Louise Nooteboom

Stage

Overall

KBA

2. Leefstijl

Competentie

Overall

Toepassing

Praktijkleren

Relevantie

Zorgverleners vinden het soms lastig om een goed gesprek aan te gaan met mensen met chronische ziekten (CZ) over hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van gezondheid en eigen regie. Wie heeft welke rol als het gaat om de omslag van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag? Van zowel hulpverleners als patiënten wordt een andere houding verwacht. Wat is daarvoor nodig?

Doelen

 • Kennis krijgen hoe je het gesprek kan aangaan met patiënt met chronische ziekte over eigen verantwoordelijkheid
 • Een referentiekader ontwikkelen voor een eigen standpunt over de verandering van het ziekte-zorg denken, naar gezondheid-gedrag denken
 • Ervaring opdoen over voeren gesprek met pt over eigen gezondheid en verantwoordelijkheid

Gebruiksaanwijzing

 • Hoe voert u een goed gesprek over gezondheid en eigen regie? In de praktijk valt dat niet altijd mee. De Academische werkplaats Huisartsgeneeskunde van het Radboudumc en Vilans verkenden de mogelijkheden voor een 'ander gesprek' over gezondheid. De infographic Van ZZ naar GG: eigen regie en gezondheid geeft praktische voorbeelden van methodieken om dit gesprek te voeren en laat zien wat de ervaringen en inzichten van patiënten en zorgverleners zijn. Neem deze infographic door met je opleider. Je kunt afbeeldingen gebruiken om het onderzoek aangenamer en creatiever te maken.
 • Tips voor het gesprek met de patient:
  • Wat is gezondheid voor jou?
  • Hoe hou je regie over je eigen leven?
  • Tegen welke problemen loop je aan?
  • Wat doe je om die problemen het hoofd te bieden?
  • Wat helpt jou?
  • Wat verwacht je van zorgverleners?
 • Vragen aan jezelf:
  • Wat is gezondheid voor jou en wat denk je dat het voor de patiënt is?
  • Heb je inzicht in de situatie?
  • Wat bespreek je? En sluit dit aan bij de behoefte van de patiënt?
  • Hoe kun je als zorgverlener de patiënt helpen bij het veranderen van gedrag?
 • Spreek met je Opleider en de doktersassistente af dat je graag patiënten met CZ op je spreekuur wilt zien.
 • Spreek met je Opleider en/of POH-S over ervaringen om gezondheid en eigen verantwoordelijkheid met de patiënt te bespreken.

Onderwijsactiviteiten

 • Selecteer een patiënt in de praktijk met een nieuwe chronische ziekte (bijv. DM2, CVRM, COPD, nierfalen). Bespreek of patiënt gemotiveerd is om de eigen regie op te pakken. Voor meer tips voor gespreksvoering zie leerlijn APC.
 • Bespreek met de patiënt over wat gezondheid voor hem/haar betekend.
 • Gebruik plaatjes voor het gesprek. Maak een video van het gesprek, zodat je dit later met je Opleider kunt bespreken.
 • Bespreek met je opleider of POH-S het gesprek (laat video zien):
  • Wat ging er goed tijdens dit gesprek en wil je vasthouden in volgende gesprekken
  • Wat jouw knelpunten zijn om eigen verantwoordelijkheid te bespreken

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit