Veel voorkomende symptomen in palliatieve fase; misselijkheid, dyspnoe, delier en angst

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

3. Medische diagnostiek en handelen

Competenties

Medisch handelen
Professionaliteit

Leerplek

Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Naast pijn zijn er nog andere symptomen die voorkomen in de palliatieve fase. Misselijkheid, dyspnoe, angst en delier komen relatief veel voor. Bij al deze klachten geldt dat een gestructureerde aanpak met het meewegen van de context, sociale en psychische factoren, zoals in bouwsteen 1 van deze KBA wordt besproken, van essentieel belang is.

Bij de symptomen en de onderliggende oorzaak zijn vaak verschillende behandelingen mogelijk. Soms kan een specialistische behandeling uitkomst bieden, in andere gevallen kan een behandeling in de thuissituatie de voorkeur zijn. Zowel medicamenteus als niet medicamenteus. Kennis hebben van de verschillende mogelijkheden alvorens het gesprek met de patiënt aan te gaan kan helpen om gezamenlijk een goed besluit te nemen. 

Doel

Inzicht hebben in het aanpakken veelvoorkomende symptomen in de palliatieve fase.

Oefenen met casuïstiek van veel voorkomende symptomen.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen is te gebruiken voor zelfstudie. De casuïstiek zou ook gebruikt kunnen worden op de terugkomdag.

Onderwijsactiviteiten

Kijk rond op de site van pallialine ‘symptoomcontrole’  en noteer 3 symptomen waarvan je eigenlijk niet wist dat je die op de website kon vinden.

Maak onderstaande casus, bespreek na met je opleider of eventueel op de terugkomdag.

Bronnen

Pallialine symptoomcontrole Linkerkolom; symptomen. Richtlijnen voor inventarisatie en multidisciplinaire behandeling van de meest voorkomende symptomen in de palliatieve fase.

Bestand:Casus Misselijkheid en braken in palliatieve fase.pdf Bron: PIN Palliatieve zorg deel II, Jrg.11/10, 2008, hoofdstuk 1, via huisartsopleiding UMCU.

Bestand:Antwoorden casus Misselijkheid en braken in de palliatieve fase.pdf Bron: PIN Palliatieve zorg deel II, Jrg.11/10, 2008, hoofdstuk 1

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit