Vertrouwenspersoon

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Praktisch

Hoofd
Rob Dijkstra

Adjunct hoofd
Jeroen Woertman


Inleiding

Tot de vertrouwenspersoon van de Huisartsopleiding kun je je wenden:

  • als je een onveilige werk- of opleidingssituatie ervaart;
  • als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag in de werk- of opleidingssituatie;
  • wanneer een probleem niet na tussenkomst van andere functionarissen kan worden opgelost;
  • als je een probleem niet bij een van deze anderen aan de orde wilt stellen;
  • als je behoefte hebt aan onafhankelijk overleg, advies of bemiddeling.

De vertrouwenspersoon gaat met je in gesprek en heeft als taak te adviseren, begeleiden en of te bemiddelen. De vertrouwenspersoon is geen gesprekspartner in situaties waarin het een officieel besluit van het hoofd van de opleiding betreft in het kader van je voortgang. De vertrouwenspersoon Is binnen zijn taak gebonden aan een ambtsgeheim. Hij/zij behandelt de problemen die worden voorgelegd met de grootst mogelijke omzichtigheid. Als de vertrouwenspersoon informatie in wil winnen bij derden, dan is hiervoor de expliciete toestemming van de aios of opleider nodig.

Als de vertrouwenspersoon vaststelt dat een probleem niet adequaat opgelost kan worden, meldt de vertrouwenspersoon dit, uitsluitend met toestemming van de aios of opleider, op de plaats waar dit naar zijn/haar inzicht het beste gemeld kan worden.


Vertrouwenspersonen voor aios Huisartsopleiding Amsterdam UMC:

Voor onze aios zijn twee vertrouwenspersonen beschikbaar. Beiden zijn gecertificeerd en onderdeel van de vertrouwenspersonengroep van Amsterdam UMC, onder leiding van ombudsman H.J.A. Krijnen.

Vries, Hanneke de.png Hanneke de Vries

gecertificeerd vertrouwenspersoon
gepensioneerd gynaecoloog, opleider obstetrie en gynaecologie
locatie VUmc
jip.devries@amsterdamumc.nl

Aalderen, Wim van.png

Wim van Aalderen
gecertificeerd vertrouwenspersoon
gepensioneerd kinderarts
locatie AMC
w.m.vanaalderen@amsterdamumc.nl