Video – Corona 2020: samenwerken en organiseren in tijden van een pandemie; Toekomst van de huisartsenzorg.

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Sjabloon:Auteur - Mascha Bevers

Angelique Bongers

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

2. Systematisch verbeteren

Competenties

Samenwerken
Organiseren

Relevantie

Het zorglandschap verandert snel in tijden van corona. Hagro’s of zelfs hele regio’s organiseren een gezamenlijk luchtweg spreekuur. Er is een trend naar meer digitaal. De zorgvraag liep aanvankelijk drastisch terug en er was plots een overschot aan waarnemers. Ook de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn verliep anders. In Amsterdam nemen huisartsen de zorg voor corona patiënten over, zodat die eerder het ziekenhuis kunnen verlaten. In de opleiding willen we graag aandacht schenken aan deze verandering van organiseren en samenwerken. In deze video worden nieuwe manieren van organiseren en samenwerking naar aanleiding van corona in de regio Twente besproken.

Doel

Deze video bevat een gesprek met: Willem Veerman; huisarts, opleider en bestuurder, Miriam Bekke; praktijkhoudend huisarts, Elon Reirink; aios 2e fase, Jeroen Woertman; teamleider 1e fase HOVUmc en Rob Corsten, huisarts groepsdocent en coördinator van de vestiging in Hengelo. Er worden voorbeelden van nieuwe manieren van samenwerken en organiseren besproken. Doelen van deze video zijn:

  1. Bespreken welke nieuwe vormen van samenwerken en organiseren er in jouw regio zijn ontstaan als gevolg van corona
  2. Discussie op gang brengen welke veranderingen waardevol zijn maar ook wat er minder goed ging
  3. Bespreken hoe jouw opleiding moet worden vormgegeven om te kunnen inspelen om deze veranderingen in zorgvraag en aanbod

Gebruiksaanwijzing

Bovenstaand filmpje kan op verschillende manieren worden gebruikt:

  1. Als startpunt voor een leergesprek over veranderingen in samenwerken en organiseren van de zorg ten gevolge van de corona crisis
  2. Als terugkomdagonderwijs of keek op de week
  3. Als inventarisatie voor het opstellen van jouw IOP

Onderwijsactiviteiten

In deze video van 31 minuten komen 6 thema’s aan bod. Onderstaand vind je de 6 thema’s met tevens de markeringen van het begin- en eindpunt. Na elk thema staat er een suggestie voor een discussie. Het is niet nodig om de gehele video te kijken. Kies de thema(s) die jij belangrijk vindt.

1. Corona als katalysator voor samenwerking in de zorg (1.41) - (11:22)

Discussie 1

Welke nieuwe vormen van samenwerking zijn er bij jullie ontstaan naar aanleiding van de corona crisis? Denk hierbij zowel op praktijkniveau, hagro’s maar ook tussen de eerste en tweede lijn.

2. Mentaliteitsverandering bij patiënten ten tijde van corona (11:22) - (14:49)

Discussie 2

Hoe heeft corona geleid tot een verandering van zorg in jullie praktijk? Hoe is de patiënt hiermee omgegaan? En blijft dit op lange termijn houdbaar als de urgentie minder wordt?

3. Minder zorgconsumptie in tijden van corona; oplossing voor het toekomstig huisartsentekort? (14:49) - (18:50)

Discussie 3

Tijdens de corona crisis ging de zorgvraag enorm omlaag. 1 van de huisartsen in dit filmpje ziet dit als mogelijk oplossing voor het grote huisartsentekort dat er in Twente lijkt aan te komen. Wat moeten we vasthouden in de organisatie van de zorg ten tijde van Corona om met minder huisartsen dezelfde populatie te bedienen? En wat ging/gaat er juist niet goed bij het leveren van zorg ten tijden van Corona?

4. Welke verandering in de opleiding is nodig (18:50) - (20:19) + (28:06) - (31:54)

Discussie 4

Welke aanpassing in de opleiding is er volgens jullie nodig naar aanleiding van veranderingen in de zorgvraag en organisatie van de zorg door Corona?

5. Komst van commerciële partijen: winst of verlies? (21.19) - (24:25)

Discussie 5

Welke commerciële partijen kennen jullie? Hoe staan jullie daar tegenover?

(er is ook een aparte bouwsteen over vernieuwende concepten voor huisartsenzorg op de Wiki, zie de bouwsteen: Video met Evodoc: Vernieuwende concepten voor huisartsenzorg)

6. Verandering in de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn (24:48) - (28:05)

Discussie 6

Is de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn in jullie regio veranderd na de corona crisis? Kunnen jullie voorbeelden van geven?

Bronnen

https://www.ad.nl/binnenland/huisartsen-laat-ons-ziekenhuizen-ontlasten~a60d20fc/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit