Video – Het patiëntenperspectief op digitalisering: in gesprek met de patiëntenfederatie. Toekomst van de huisartsgeneeskunde

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Sjabloon:Auteur - Nick Blok

Angelique Bongers

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

7. Patiëntenrelatie en informatievoorziening

Competenties

Communicatie
Organiseren

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Per 1 juli 2020 moeten burgers hun eigen gegevens digitaal kunnen inzien (online inzage). Deze digitale ondersteuning draagt bij aan de zogenaamde ‘regisseursrol’ van burgers. Meer inzicht in de eigen gezondheidsgegevens zou betekenen dat ook meer verantwoordelijkheid genomen kán worden voor de eigen gezondheid (eigen regie op gezondheid). Uit onderzoek blijkt echter dat Ehealth toepassingen onvoldoende rekening houden met digitale vaardigheden van de populatie en dat juist mensen met chronische aandoening hier beperkt gebruikt van maken. 

De patiëntenfederatie steunt de toenemende digitalisering. In hun brief aan de tweede kamer schrijven ze: “Een grote groep zorgaanbieders en gebruikers is met digitale zorg in de slag gegaan en ziet de voordelen ervan. Nu de ergste crisis voorbij lijkt moeten we met zijn allen vasthouden aan verdergaande digitalisering van de zorg. We moet nu doorpakken en niet terugkeren naar het oude.” In de brief pleit de Patiëntenfederatie voor hybride huisartsenpraktijken en ziekenhuizen. “Hybride betekent een combinatie van zorg op afstand en zorg op de locatie van de zorgverlener.” 

Doel

Om alle patiënten te laten profiteren van digitale toepassingen is het noodzakelijk het patiëntenperspectief mee te nemen bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe toepassingen. In deze video gaan we daarom in gesprek met Dianda Veltman, directeur/bestuurder van de patiëntenfederatie Nederland. Met als doel het zinnig inzetten van digitalisering waarbij de kwetsbare patiënt niet uit het oog wordt verloren.

Met deze bouwsteen ga je op onderzoek welke mate van digitalisering het best past bij jouw patiëntenpopulatie. Past de ouderwetse huisarts bij jouw populatie, de digitale dokter, of toch meer de hybride huisarts zoals voorgesteld door de patiëntenfederatie. 

 Doelen:

 • Het onderzoeken van het patiëntenperspectief betreffende digitalisering in jouw patiëntenpopulatie
 • Bespreken van de voor- en nadelen van digitalisering vanuit het perspectief van de patiënt
 • Nadenken hoe kwetsbare patiënten kunnen worden geïncludeerd in deze toenemende digitalisering
 • Beslissen welke zorg digitaal kan en welke zorg liever fysiek blijft vanuit het perspectief van de patiënt

Gebruiksaanwijzing

Deze video kan op verschillende manieren worden gebruikt:

 1. Als startpunt voor een leergesprek over het patiëntenperspectief in de digitale zorg in de praktijk waarin je werkzaam bent
 2. Als terugkomdag onderwijs
 3. Als inventarisatie voor een ontwikkelplan tijdens het 3e jaar

Onderwijsactiviteiten

Dit is een gesprek met: Dianda Veltman (directeur/bestuurder patiënten federatie Nederland), Frank  Schouten (3e jaars aios), Carla Hilderink en Mildred Paepe (beide huisarts en docent aan de Hovumc), Nick Blok (huisarts en als alumnus lid van de werkgroep toekomstgericht opleiden) en Angelique Bongers (coördinatie innovatie opleiding Hovumc).

Inhoud: 

 1. Introductie: wat houdt de federatie in?  
 2. Standpunt patiënten federatie digitalisering (2.19) 
 3. De hybride huisarts (7.08) 
 4. De kwetsbare patiënt (1) (15.06) 
 5. De taak van de opleiding? (19.06) 
 6. De kwetsbare patiënt (2) (23.41) 

Het is niet nodig om de gehele video te kijken. Kies de thema(s) die jij belangrijk vindt.

Je zou de volgende 5 discussiepunten kunnen hebben naar aanleiding van deze video:

Discussiepunten voor de groep

Suggestie voor pauzes op 2 momenten met vragen voor de aios: 

 1. Bij 16.08: Waar ligt jullie toekomst: Op de oude manier verder? De Hybride huisarts?  Volledig digitaal?
 2. Na het einde van het filmpje: Bij het leveren van digitale zorg spelen twee factoren een rol: welke groep wil je bereiken en welke zorg kan digitaal. Aan de hand van onderstaand schema kun je kijken hoe de zorg nu is georganiseerd en wat de ideale situatie zou zijn. Probeer daarbij ook 1 concrete veranderwens te bedenken om een stap dichter bij het ideaal te komen. Onderstaand schema kan helpen
Voorbeelden Huidige situatie Ideale situatie Veranderwensen
Welke patientengroepen hebben baat

bij digitale zorg? Worden ze bereikt?

- Jong vs oud

- Chronisch ziek vs gezond

- Mobiel vs immobiel

- Relatief dichtbij/ver weg wonend

van de praktijk

- Werkend vs werkloos

- Patiënt met mantelzorg

Welke zorg wel/niet digitaal - Ketenzorg

- Acute zorg

- Geestelijke zorg

- Stoppen met roken

- Plekjes/vlekjes

- Administratief

- Polyfarmacie

Bronnen

Perspectief van de patiëntenfederatie

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/verzekeraar-en-patientenclub-verplicht-recht-op-digitale-zorg~b2e7d211/;

eHealth bij kwetsbare groepen; een uitdaging

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit