Voorbereiding basis consultvoeringstoets

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn communicatie
Auteur

Gert Roos

Stage

1e Huisartsstage

APC - Basisgespreksvaardigheden
Consulttaak

1. Beginnen van het consult
2. Informatie inwinnen
3. Lichamelijk onderzoek
4. Uitleg en advies
5. Beëindiging van het consult

Leerplek

Leergesprek
Zelfstudie

Relevantie

In fase 1 van de opleiding werken de aios aan hun basisgespreksvaardigheden. Deze eerste zes maanden worden afgesloten met een toets: de Basis Consultvoeringstoets (BCT). Als toetsinstrument wordt de MAAS-Globaal gebruikt, een gevalideerde scorelijst. In deze bouwsteen worden bovenstaande begrippen en hun samenhang toegelicht.

Doel

  • De aios heeft kennis van de concepten 'BCT', 'MAAS-Globaal' en 'basisgespreksvaardigheden' en kent hun plaats in het curriculum en in de spreekkamer;
  • De aios begrijpt hoe de MAAS-Globaal wordt gebruikt bij het beoordelen van de BCT;
  • De aios heeft handvatten om gericht te oefenen voor de basis consultvoeringstoets.

Gebruiksaanwijzing

  • Bron 1. De powerpoint-presentatie (te vinden op deze pagina onder 'bronnen') is gemaakt ter ondersteuning van een kort (45-60 minuten) onderwijsprogramma op een terugkomdag. Tevens kan de presentatie gebruikt worden voor en door opleiders op een paralleldag. In de presentatie worden de onderwerpen 'basisgespreksvaardigheden', 'MAAS-Globaal' en 'BCT' goed uitgelegd, deze kan daarom ook gebruikt worden voor zelfstudie.
  • Bron 2: het word-bestand kan worden gebruikt ter oefening voor de consultvoeringstoets, bij voorkeur bij een opgenomen consult dat de aios terugkijkt - alleen of met de opleider tijdens een leergesprek.

Onderwijsactiviteiten

Het onderwijsmateriaal in deze bouwsteen is bedoeld voor onderwijs of zelfstudie in voorbereiding op de basis consultvoeringstoets)

Bronnen

  1. Powerpoint-presentatie 'De brug tussen MAAS-Globaal en communicatie-onderwijs', met onder elke slide een toelichting in de notitieruimte;
  2. Bestand 'Aandachtspunten pre-toets consultvoering' met een overzicht van belangrijke aandachtspunten voor de basis consultvoeringstoets.

De bouwstenen in de leerlijn communicatie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit