Voortgangsgesprekken

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Toetsprogramma

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Regelgeving

Een voortgangsgesprek is een individueel begeleidingsgesprek. Het heeft als doel het bespreken van de ontwikkeling van de aios in de voorbije maanden. Wat is er in de afgelopen periode gebeurt en hoe beïnvloedt dit het programma voor de toekomst?

Intake gesprek

Het eerste intake gesprek vindt plaats in de 1e maand van de 1e huisartsstage tussen aios en docenten. Het doel van dat gesprek is nadere kennismaking en het maken van een begin met het opstellen van de leerdoelen van de aios.

Overdracht document

Daaropvolgende intake gesprekken, vinden plaats aan het begin van elke stage en worden gehouden tussen aios, docenten en opleiders. Deze gesprekken staan in het teken van kennismaking en het maken van afspraken over de concrete invulling van de stage.

Als onderlegger voor het gesprek dient het overdracht document (invulbaar Word .docx formulier) waarin de leerdoelen van de aios voor de stage geformuleerd zijn, als mede de kennis en vaardigheden die de aios in vorige stages heeft opgedaan. Belangrijk hierbij is dat de leerdoelen van de aios, gericht op de ontwikkeling tot huisarts, in deze stage gerealiseerd kunnen worden en wat is daar voor nodig.

Voortgangsgesprek

De aios voert op verschillende momenten in de opleiding een voortgangsgesprek met de hao/stageopleider én de docent, zie het overzicht voortgangsgesprekken. Als voorbereiding daarop vullen zowel de opleider als docent de ComBeL in. De twee versies worden besproken tijdens het gesprek. Gezamenlijk bepalen de aios en de begeleider de doelen voor de komende periode. De aios maakt een verslag van het gesprek en legt dat voor aan de gesprekspartner. De aios slaat het geaccordeerde verslag op in zijn e-portfolio.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op het ‘terugblikken’ is het van belang na te denken over:

Het proces
 • Hoe gaat het in algemene zin?
 • Kun je voldoende van jezelf kwijt
 • is er ruimte voor eigen initiatief?
 • Ben je tevreden over de leeromstandigheden en de begeleiding?
Leermomenten inventariseren
 • Belangrijke leermomenten en leerervaringen van de afgelopen maanden
 • Zowel succeservaringen als ervaringen waaruit blijkt dat je nog het een en ander te leren hebt zijn van belang.
 • En vooral aan het begin van de opleiding: wat zijn je interesses, drives en talenten voor het beroep als huisarts c.q. voor de opleiding tot huisarts?
Competentiegebieden aanwijzen
 • Onder welk competentiegebieden of (kern)competenties valt een ervaring?
 • Bekijk aan de hand van het competentieprofiel met welke competentie je leerervaring samenhangt.
Inpassen in IOP
 • Passen bovengenoemde leermomenten en leerervaringen in je IOP?
 • Waren het ‘geplande’ leerervaringen, onverwachte gebeurtenissen etc.?
 • Wat heeft je aan het denken gezet, opmerking van een patiënt, feedback van aios of hao/docent, praktijkopdrachten, toets?
 • Wat zijn de doelen uit je Individueel Ontwikkelings Plan die inmiddels behaald zijn?
Aankomende maanden
 • Wat wil je de komende maanden gaan oefenen of meer gaan doen?
 • Formuleer de leersituaties en leerresultaten die voor jouw leren van belang zijn. Wat moet dit concreet voor je opleveren? (DARTN: doel/activiteit/resultaat/tijd/nabespreking)
Evaluatie plannen
 • Hoe, met wie en wanneer ga je die nieuwe leerervaringen evalueren?
 • Wie kan het beste een oordeel geven over de competenties die je aan het ontwikkelen bent.

Stagebezoek

Hier volgt de beschrijving van het stagebezoek.

Exitgesprek

Aan het einde van de stage actualiseert of stelt de aios het overdracht document op en bespreekt dit met de opleiders en docenten. Dit document dient als onderlegger voor het volgende intake gesprek.

Overzicht voortgangsgesprekken

De aios maakt een verslag van dit intakegesprek en plaatst deze in zijn dossier in het portfolio.
VG = Voortgangsgesprek, O = Opleider, D = Docent, H = Hoofd van de opleiding

1e Fase 1e Huisartsstage Klinische stage 3/6 mnd
start 1e Fase in 5e maand in 9e maand in 12e maand halverwege stage einde stage
Gesprek Intake

O + D

VG 1

O + D

VG 2

O + D

VG 3

O + D

Stagebezoek

O + D

VG 4

O + D

ComBeL O + D O + D O + D O + D
Voortgangsadvies O + D O + D D
Voortgangsbeslissing H H**
2e Fase CZ stage GGZ stage 2e Huisartsstage
start 2e Fase halverwege einde stage halverwege einde stage in 4e mnd 4 mnd v einde einde opl
Gesprek Intake

O + D

Stagebezoek

O + D

VG 5

O + D

Stagebezoek

O + D

VG 6

O + D

VG 7

O + D

VG 8

O + D

VG 9 - Exit

O + D

ComBeL O + D O + D O + D O + D O + D
Voortgangsadvies D* O + D O + D
Voortgangsbeslissing H** H

* De docent geeft aan het einde van de laatste externe stage in de 2e Fase een voortgangsadvies.
** Het hoofd neemt de voortgangsbeslissing aan het einde van de laatste externe stage, mogelijkerwijs de Klinische, CZ of GGZ stage.

Tijdpaden toetsing en beoordeling

Het chronologisch overzicht van aios verplichtingen, waaronder de voortgangsgesprekken, per stage:

Tijdpad toetsing en beoordeling
1e Huisartsstage
Klinische
stage
CZ
stage
GGZ
stage
Tijdpad toetsing en beoordeling
2e Huisartsstage