Wat verstaan we onder preventie? En wat vind jij?

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn preventie
Auteur

Annemarie Schalkwijk
Louise Nooteboom

Stage

1e Huisartsstage
CZ stage

KBA

Overall

Competentie

Overall

Toepassing

Praktijkleren

Relevantie

De rol van de huisarts in preventie zal de komende jaren toenemen. Huisartsen richten zich hierbij voornamelijk op de patiëntgerichte preventie. Patiëntgerichtheid betekent communiceren met de patiënt (Leerlijn APC). Daarnaast vereist patiëntgerichte preventie een andere attitude dan ‘ziekte-gericht’ en ‘vraaggericht’ werken volgens het consultmodel. Patiëntgerichte preventie vraagt specifieke medisch-inhoudelijke en communicatieve expertise van de huisarts.

Steeds vaker komen huisartsen in beeld bij het voorkomen van ziekte en/of gezondheidsproblemen bij personen met één of meerdere determinanten van ongezondheid. Een dergelijke taak op het gebied van de selectieve preventie kunnen huisartsen alleen succesvol gezamenlijk en wijkgericht oppakken bij een goed gedefinieerde samenwerking met andere betrokken partijen, zoals lokale overheden, zorgverzekeraars, publieke gezondheidszorg, scholen, etc.

Vormen van preventie, ingedeeld naar doelgroep

Universele preventie Preventie gericht op de gehele bevolking.
Selectieve preventie Preventie voor bevolkingsgroepen die een verhoogd risico lopen op de ontwikkeling van een ziekte, maar nog niet geïndiceerd zijn voor preventieve interventies.
Geïndiceerde preventie Preventie gericht op een specifieke groep mensen met verhoogd risico op een ziekte, die nog geen last hebben van een gezondheidsprobleem.
Zorggerelateerde preventie Het voorkomen van verslechtering, complicaties en beperkingen bij mensen die al gezondheidsproblemen hebben.

bron: NHG / LHV Toekomstvisie Huisartsenzorg - Moderniseren naar menselijke maat Huisartsenzorg in 2022, Hoofdstuk 3. Preventie

Preventie diagram.png

Onderwijsactiviteit

  • Wat vind jij eigenlijk van preventietaken als huisarts? Ga in gesprek met je opleider over zijn of haar visie? Bespreek op de terugkomdag preventie in het algemeen en je rol als huisarts. Je kunt daarbij ook gebruik maken van andere bouwstenen binnen deze leerlijn om een eigen visie te ontwikkelen.

Overige bouwstenen in de leerlijn