Werken in een team: het sollicitatiegesprek

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Joyce Stroeve
Berend Jansen

Stage

2e Huisartsstage

KBA

6. Multidisciplinair overleg

Competenties

Communicatie
Samenwerken
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek

Relevantie

Huisartsenzorg wordt verleend in een team. Huisartsen, assistentes, manager, praktijkondersteuners  en schoonmakers geven samen inhoud aan de zorg. Hoe is de samenstelling van het team en hoe functioneert het? Welke kwaliteiten heeft het samenwerkingsverband, maar ook welke ontbreken er? Dit zijn nuttige vragen om jezelf te stellen. Deze vragen worden echter urgent op het moment dat je een nieuwe medewerker moet gaan aanstellen.

Doel

De huisarts in opleiding krijgt zicht op de kwaliteiten van het huisartsenpraktijkteam  en concretiseert dit door  wensen te formuleren t.a.v. een (fictief) aan te stellen nieuwe assistente.

Gebruiksaanwijzing

Dit programma is bedoeld voor een leergesprek op de praktijk.

Breng het onderwerp ter sprake als je al enige tijd in de praktijk werkzaam bent en je mening hebt kunnen vormen over het functioneren van de assistentengroep. Doet zich een concrete situatie van een sollicitatie gesprek voor, profiteer daarvan en gebruik die situatie als uitgangspunt. Kun je meedoen met de gesprekken bv. als toehoorder? Indien er tijdens je opleidingsjaar geen sollicitaties plaatsvinden (in de meerderheid van de gevallen), ga dan uit van de fictieve situatie dat er aan het huidige team een assistente moet worden toegevoegd.

Onderwijsactiviteiten

In het leergesprek komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Hoe is de samenstelling van het team? Denk hierbij aan leeftijdsverdeling maar ook aan de persoonlijke kenmerken.
 • Hoe functioneert het huidige team? Waar is het goed in? Welke kwaliteiten ontbreken?
 • Welke uitdagingen worden aan de praktijk gesteld? Welke vaardigheden heb je daarbij nodig?
 • Wat zoek ik bij een nieuwe assistente (concretiseer steeds het waarom)
  • Iemand die leiderschap kan tonen binnen het team of iemand die meer volgzaam is?
  • Iemand met veel ervaring of juist liever een jonge klare?
  • Welke specifieke kwaliteiten zoek ik (op ICT, administratie, behandelkamer etc.
  • Gericht op verandering (bv. invoeren scherpere triage) of meer iemand met verbindende kwaliteiten (handig als het team behoefte heeft aan rust)?
 • Formuleer een profiel van de fictieve kandidaat.
 • Bespreek het sollicitatieproces
  • Werving via een advertentie of ronselen uit eigen bekende pool (bv ex-stagiaires)? Wat zijn de voor en de nadelen van beide methodes?
  • Hoe betrek je de andere assistentes in het proces? Wie doet mee aan de sollicitatiegesprekken?
  • Wie beslist en is dat voor iedereen duidelijk?

Spiegel bij al deze vragen je eigen denkbeelden aan de mening en ervaring van je opleider.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie