Ziektescripts

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn korte episode zorg
Auteur

Yeun Ying Wong

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Consult filteren

Competentie

Medisch handelen
Kennis en wetenschap

Toepassing

Leergesprek
Zelfstudie

Relevantie

Ervaren huisartsen beschikken over meerdere diagnostische denkstrategieën, waarmee ze sneller tot de juiste diagnose komen dan aios en jonge huisartsen. Eén van de denkstrategieën is het gebruik maken van 'ziektescripts'. De basis van diverse ziektescripts wordt al gelegd tijdens de opleiding geneeskunde.

Een ziektescript is een mentaal proces waarbij kennis, ervaring en context van een symptoom of klacht samenkomen en leiden tot medische, vaak diagnostische, inzichten. Bij elk patiëntencontact worden bestaande ziektescripts aangesproken en verder aangescherpt met de opgedane ervaring die voortvloeien uit dat contact.

Diagnostische denkprocessen spelen een belangrijke rol in de spreekkamer; het is daarom van belang om inzicht te hebben in het ontstaan en (al dan niet bewuste) gebruik ervan.

Doel

De aios maakt kennis met verschillende diagnostische strategieën die gebruikt kunnen worden om van de klacht van de patiënt tot de werkdiagnose te komen - zoals het het inzetten van beschikbare ziektescripts.

Onderwijsactiviteit

De artikelen zijn te gebruiken voor zelfstudie en als voorbereiding voor leergesprekken met de hao.

Gebruiksaanwijzing

De links geven toegang tot twee artikelen van dr. C.F. Stolper, huisarts-onderzoeker en gasthoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. Onderstaande vragen kunnen worden gebruikt in het leergesprek.

  • Ga bij jezelf na welke diagnostische processen jij beheerst; hoe denk je deze processen verder te kunnen optimaliseren?
  • Bespreek met je hao welke beslisprocessen hij gebruikt tijdens het spreekuur. Hoe komt hij aan die denkprocessen?
  • Maakt je hao bij de diagnostiek van kleine kwalen gebruik van dezelfde beslisprocessen als bij meer ingewikkelde klachten, zoals buikpijn of duizeligheid? Ga daar samen eens dieper op in.

Bronnen

  • Henk de Vries, Patrick Bindels. Het diagnostisch proces in de spreekkamer. Dit is hoofdstuk 2 in: Henriette van der Horst et al. Leerboek Huisartsgeneeskunde. De Tijdstroom, Utrecht 2014. Dit boek is te vinden in de op 10e verdieping in het HOVUMC gebouw (kamer 10A-7).
  • CF Stolper, e.a. Hoe verloopt het diagnostisch denken van de ervaren huisarts? H&W 48(1) januari 2005. Dit artikel bespreekt de verschillende diagnostische beslisprocessen in de spreekkamer, zoals die hierboven onder ‘Relevantie’ worden genoemd.
  • CF Stolper, e.a. Diagnostisch denken over alledaagse ziekten H&W 59(11) november 2016. Dit artikel is deels een samenvatting van het artikel uit 2005, maar geactualiseerd naar de huidige praktijk. Het artikel bespreekt ook hoe je pro-actief kunt omgaan met onzekerheden en mogelijke fouten tijdens het diagnostische proces.

De bouwstenen in de leerlijn korte episode zorg


De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie