Zorgpad Stervensfase

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

2. Overgang-fasen

Competenties

Communicatie
Organiseren

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

De meeste mensen willen graag thuis, met begeleiding van de eigen huisarts, overlijden. De stervensfase, inclusief nazorg, behoeft zijn eigen specifieke aanpak, beschreven in de richtlijn Zorg in de Stervensfase. M.n. het herkennen en erkennen van de stervensfase is in de praktijk lastig en voor alle betrokkenen een emotioneel moment. Het instrument Zorgpad Stervensfase biedt door het markeren van de stervensfase en met het opstellen van zorgdoelen houvast bij de zorg in de laatste fase en wordt in de praktijk (ziekenhuizen, hospices en steeds meer in thuissituaties) ingezet. 

Doel

Herkennen van de stervensfase en dit bespreekbaar maken met patiënt en naasten; overstap maken naar strikt noodzakelijke zorg in de laatste dagen.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen kan gebruikt worden voor zelfstudie, leergesprek met de opleider of casuïstiekbespreking in de groep.

De presentatie 'Zorg in de stervensfase' kan dienen ter ondersteuning van de bespreking in de groep.

Onderwijsactiviteiten

Ga na of het zorgpad ook ingezet wordt bij patiënten in de praktijk of het hospice waarmee jullie samenwerken. Wat zijn de ervaringen van de berokkenen?

Bekijk de richtlijn Zorg in de stervensfase en het Zorgpad Stervensfase. Wat spreekt je vooral aan? Is het zorgpad een handzaam instrument?

Bronnen

  • Richtlijn zorg in de stervensfase op pallialine richt zich op de zorg (herkennen en erkennen van de stervensfase, vereiste zorg in de stervensfase) in de laatste dagen van de stervende tot het moment kort na het overlijden en op de begeleiding van de naasten. 
  • Voor het verlenen van deze zorg kan het  Zorgpad Stervensfase leidraad bieden; deze omschrijft de zorg door middel van zorgdoelen gericht op zowel de lichamelijke, als de psychische, sociale en spirituele dimensies van de zorg in de stervensfase voor de patiënt en de naasten.
  • Presentatie Zorg in de stervensfase kan ter ondersteuning gebruikt worden op een terugkomdag over dit onderwerp.

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit