2e Trimester: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
k
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 31: Regel 31:
 
*[[:Categorie:1e_Huisartsstage|Bouwstenen]]
 
*[[:Categorie:1e_Huisartsstage|Bouwstenen]]
 
|}
 
|}
===Introductieprogramma 2e Trimester - Veel voorkomende aandoeningen===
+
===Acute problematiek en veel voorkomende aandoeningen===
 
In het 2e trimester van de [[:category:1e Huisartsstage|1e Huisartsstage]] wordt er inhoudelijk verder aandacht besteed aan acute problematiek in de huisartspraktijk en de veel voorkomende aandoeningen in de huisartspraktijk. Een verschil met het eerste trimester is, dat het nu niet alleen meer gaat om de [[Top 20 veel voorkomende klachten|Top 20]] van veel voorkomende aandoeningen maar om de [[Top 50 incidentie|Top 50]] en tevens over het begeleiden van één ziekte-episode met inbegrip van de vervolgconsulten.
 
In het 2e trimester van de [[:category:1e Huisartsstage|1e Huisartsstage]] wordt er inhoudelijk verder aandacht besteed aan acute problematiek in de huisartspraktijk en de veel voorkomende aandoeningen in de huisartspraktijk. Een verschil met het eerste trimester is, dat het nu niet alleen meer gaat om de [[Top 20 veel voorkomende klachten|Top 20]] van veel voorkomende aandoeningen maar om de [[Top 50 incidentie|Top 50]] en tevens over het begeleiden van één ziekte-episode met inbegrip van de vervolgconsulten.
  
 
In dit introductieprogramma van trimester 2 wordt er eerst weer aandacht besteed aan waar je nu staat en worden er vervolgens afspraken gemaakt over het keuzeonderwijs over deze thema’s in de groep.
 
In dit introductieprogramma van trimester 2 wordt er eerst weer aandacht besteed aan waar je nu staat en worden er vervolgens afspraken gemaakt over het keuzeonderwijs over deze thema’s in de groep.
  
Na het volgen van dit programma kun je als aios:
 
*Opschrijven welke leerwensen je nog hebt ten aanzien van acute problematiek.
 
*De examencasus uit het NHG-programma over acute problematiek maken en laten beoordelen.
 
*Een doel ten aanzien van veel voorkomende aandoeningen met de concretisering hiervan, toevoegen aan je IOP.
 
*Gericht onderwijs over acute of veel voorkomende aandoeningen voorbereiden en uitvoeren in je groep.
 
 
===Voorbereiding aios===
 
Vul thuis in
 
 
=== Programma ===
 
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" width="100%"
 
!|Tijd
 
!|Omschrijving
 
|-
 
|00-05'
 
|Inleiding docent. In trimester 2 wordt verder gegaan met het leren over acute en veelvoorkomende aandoeningen. Ten aanzien van de veel voorkomende aandoeningen is een verschil, dat het focus nu ligt op de [[Top 50 incidentie|Top 50]] en niet alleen meer om de [[Top 20 veel voorkomende klachten|Top 20]]. En ook, dat de vervolgconsulten er ook bij horen (zelfstandig afhandelen van een ziekte-episode in meerdere consulten). De docent vertelt hoe dit introductieprogramma eruit ziet.
 
|-
 
|05-35'
 
|Acute problematiek en diensten doen. In het Trimester 1 hebben er enkele acute programma’s een plek gehad in het terugkomdagrooster. In de praktijk worden de competenties ten aanzien van acute aandoeningen verworven door hier praktisch ervaring mee op te doen. In de groep wordt plenair geïnventariseerd hoeveel diensten een ieder heeft gedaan en met welke acute aandoeningen je daarbij geconfronteerd bent. Zijn die ook regelmatig ingebracht in de groep om hier gezamenlijk van te leren in de reflectierondes (bv. via de Step-by-Step methode?).
 
 
De docent licht toe, dat na een half jaar je als aios in principe zelfstandig (met hao ter consultatie beschikbaar) spoedgevallen op de HAP af kunt handelen. De hao observeert je patiëntcontacten op de HAP, ook in verband met het afgeven van de verklaring ‘zelfstandig diensten doen’.  De docent stimuleert, dat via het IOP, wanneer daar aanleiding voor is, gerichte aandacht aan acute problemen besteed wordt. De hulp van de hao is daarbij doorgaans onmisbaar (met name het samen visitediensten doen is cruciaal!).
 
 
Verder vraagt de docent in de groep, of er nog behoefte is aan ondersteunend onderwijs in de groep op het terrein van acute problematiek in dit trimester.
 
 
Ten slotte wordt nogmaals aandacht besteed aan het [https://www.nhg.org/scholing/cursus-spoed-abcde ABCDE programma van het NHG]. Tijdens het introductieprogramma  van trimester 1 is de eerste oefencasus met de groep gemaakt. Elk groepslid heeft intussen een eigen inlogcode ontvangen. De docent stimuleert het gaan maken van de andere oefencasuïstiek en het insturen van de examencasus (http://nhg.bkcmedia.nl); de laatste wordt beoordeeld en je krijgt er feedback op als aios.
 
|-
 
|35-95'
 
|Selfassessment Top 50. De aios bespreken in trio’s het thuis ingevulde Self-assessment Top 50. Bij toerbeurt worden de ingevulde lijsten (3 x 15 minuten) doorgenomen, waarbij steeds 15 minuten lang één aios centraal staat; deze licht toe wat hij/zij nog wil leren en hoe dat aangepakt gaat worden. De 2 collega-aios treden hierbij op als consulent: ze geven gevraagd en ongevraagd advies over hoe de inbrenger zich iets eigen zou kunnen maken. De bedoeling is, dat de zo geconcretiseerde leerwens een plaats krijgt in het eigen IOP.
 
|-
 
|95-140'
 
|Afspraken keuzeonderwijs Trimester 2. De docenten laten de aios de drie keuzeopdrachten Trimester 2 lezen:
 
*Keuzeopdracht - Afwijken van de standaard
 
*Keuzeopdracht - Voorschrijfbeleid Top 20
 
*Keuzeopdracht - Vaardighedentoetsing
 
waarbij steeds ook een plaats is voor aanvullend (keuze)onderwijs in de groep. Na het lezen inventariseren de docenten of en welke affiniteiten de aios hebben met betrekking tot deze opdrachten. Ook kijken ze of het praten over acute problematiek en de nabespreking van het Opdracht - Self-assessment Top 50 in de subgroepen nog wensen heeft opgeleverd ten aanzien van het ondersteunend onderwijs in dit trimester.
 
 
Na deze inventarisatie maken de docenten concrete afspraken over welk onderwijs door wie wanneer voorbereid en uitgevoerd wordt (rooster voor invulling keuzeonderwijs).
 
|-
 
|140-160'
 
|Voorbereiding tweede semester. In het [[3e Trimester]] wordt er gericht gekeken naar wat je feitelijk in je opleidingspraktijk gezien hebt aan soorten en aantallen patiëntcontacten. Dit met de bedoeling om te kunnen vaststellen aan welke soorten patiëntproblemen je in de praktijk in de rest van jaar 1 nog gericht aandacht moet geven om je de benodigde competenties eigen te maken. Maak hiervoor de Opdracht - Patientcontacten.
 
 
In 3e Trimester het wordt uitgebreid aandacht besteed aan de resultaten van deze opdracht.
 
|}
 
{{witregel}}<br />
 
 
===Keuzeopdrachten===
 
===Keuzeopdrachten===
 
====Keuzeopdracht 1: Afwijken van de standaard====
 
====Keuzeopdracht 1: Afwijken van de standaard====

Versie van 13 feb 2020 om 16:50


1e Huisartsstage

2e Trimester - Introductieprogramma
Veel voorkomenden aandoeningen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Teamleider
Jeroen Woertman

Assistent teamleider
Sylvia Vlak

1e Huisartsstage

Acute problematiek en veel voorkomende aandoeningen

In het 2e trimester van de 1e Huisartsstage wordt er inhoudelijk verder aandacht besteed aan acute problematiek in de huisartspraktijk en de veel voorkomende aandoeningen in de huisartspraktijk. Een verschil met het eerste trimester is, dat het nu niet alleen meer gaat om de Top 20 van veel voorkomende aandoeningen maar om de Top 50 en tevens over het begeleiden van één ziekte-episode met inbegrip van de vervolgconsulten.

In dit introductieprogramma van trimester 2 wordt er eerst weer aandacht besteed aan waar je nu staat en worden er vervolgens afspraken gemaakt over het keuzeonderwijs over deze thema’s in de groep.

Keuzeopdrachten

Keuzeopdracht 1: Afwijken van de standaard

Bij elke NHG-Standaard staat vermeld, dat de huisarts goede redenen kan hebben om af te wijken van de standaard. Met deze opdracht vergelijk je jouw redenen om af te wijken van een NHG-Standaard over een veel voorkomende aandoening met de redenen, die je hao en collega-aios hiervoor aangeven.

Doel
 • Het kunnen onderbouwen van het afwijken van een NHG-Standaard.
Activiteit Selecteer een consult over een veel voorkomende aandoening, waar ook een NHG-Standaard over is, waarbij je (duidelijk) afgeweken bent van wat de NHG-Standaard adviseert
 • Noteer de redenen, die je had om in dit geval van de richtlijnen af te wijken.
 • Voer een gesprek met je hao over het niet volgen van richtlijnen uit Standaarden:
  • Bespreek je casus en vraag feedback aan je hao over je redenen van afwijken van de Standaard.
  • Vraag de hao wat voor hem/haar redenen kunnen zijn om van een Standaard af te wijken en bediscussieer waar nodig hoe sterk die redenen zijn.
 • Maak een overzicht van alle redenen, die je nu verzameld hebt en geef per reden aan of jij die in het algemeen sterk, zwak of twijfelachtig vind als onderbouwing van het afwijken van de Standaard.
 • Neem dit overzicht op sheet mee naar het Instituutsonderwijs.
Resultaat
 • Een overzicht van mogelijke redenen om van Standaarden af te wijken met jouw oordeel over het gewicht van deze redenen.
Tijd
 • 2 uur
Nabespreking
 • Bespreek het resultaat in de grote groep of in een subgroep. Inventariseer eerst op een flap alle redenen, die je groepsgenoten aangeven om af te wijken van Standaarden. Presenteer je sheet en kijk naar verschillen en overeenkomsten met de flap. Vraag naar afwijkende meningen over (het gewicht van) redenen en bediscussieer deze in de groep.

 

Keuzeopdracht 2: Voorschrijfbeleid top 20

Ondanks de NHG-Standaarden en andere huisartsgeneeskundige richtlijnen zijn er grote verschillen in voorschrijfbeleid tussen huisartspraktijken. Door middel van deze opdracht toets je je eigen voorschrijfgedrag aan de richtlijnen.

Doel
 • Rationaliseren van je voorschrijfbeleid voor de Top 20 Veel voorkomende aandoeningen.
Activiteit
 • Vul Jaar 1 - Trimester 2 - Keuzeopdracht Voorschrijfbeleid Top 20.docx in. Geef aan welke medicijnen je nu voorschrijft en hoe je tot die keuze bent gekomen (van hao geleerd, uit Repertorium, al in ziekenhuis zo geleerd etc.).
 • Toets vervolgens deze ingevulde lijst aan de richtlijnen uit de NHG-Standaarden en het Farmacotherapeutisch Kompas; kijk in dit laatste ook naar de prijzen van de medicatie!
 • Noteer de verschillen tussen wat je nu doet en ‘hoe het zou moeten’.
 • Neem de ingevulde lijst en de genoteerde verschillen mee naar het instituutsonderwijs, wissel uit in een subgroep van aios die dezelfde opdracht heeft gedaan en kom gezamenlijk tot een consensuslijst voor de top-20.
 • Presenteer deze in de kerngroep en bediscussieer de gemaakte keuzes.
Resultaat
 • Een kostenbewuste lijst met voorkeursmiddelen voor de Top 20 van veel voorkomende aandoeningen.
Tijd
 • Voorbereiding: 1,5-2 uur
 • Instituutsonderwijs: 2 uur
Nabespreking
 • Bespreek de lijst na met je hao en bespreek of jij (jullie?) volgens die lijst zal (zullen) gaan voorschrijven.

 

Keuzeopdracht 3: Vaardighedentoetsing

Vaardigheden worden in de praktijk geleerd. In deze opdracht verbeter je gericht een voor het onderzoek of de behandeling van een veel voorkomende aandoening belangrijke vaardigheid.

Doel
 • Het beheersen van een voor het hanteren van een veel voorkomende aandoening benodigde vaardigheid.
Activiteit
 • Selecteer op grond van je ervaringen tot nu toe een vaardigheid t.a.v. een veel voorkomende aandoening, die je onvoldoende beheerst; gebruik hiervoor eventueel de ‘vaardighedenlijst’ jaar 1.
 • Maak samen met je hao een plan voor het aanleren van de vaardigheid, bijvoorbeeld:
  • bereid een vaardigheidstraining voor collega-aios voor.
  • Vraag de hao om de vaardigheid te demonstreren.
  • Oefen waar nodig/mogelijk de vaardigheid (met de hao, collega-aios, fantoom etc.).
  • Laat je observeren/ toetsen door de hao bij het uitvoeren van de vaardigheid bij een patiënt.
  • Verbeter de vaardigheid op grond van diens feedback en oefen verder op patiënten.
Resultaat
 • De gekozen vaardigheid op expertniveau beheersen
Tijd
 • 2-4 uur
Nabespreking
 • Toets collega-aios wat betreft deze vaardigheid en train ze waar nodig in het toepassen