Verplichtingen AMA-module

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenAMA

Teamleider AMA-module
Sanne Kateman

Coördinator AMA-module
Mark Holthuis

Assistent teamleider
Carolien van der Storm

AMA-module

Om de AMA-module succesvol af te ronden moet de AMA verschillende activiteiten ondernemen. Vaak hoort daar een bewijsstuk bij: een formulier, verklaring of verslag dat de AMA moet aanleveren bij de docent. De resultaten worden voor elke AMA in een persoonlijk dossier door de huisartsopleiding bewaard.

Hieronder worden de activiteiten opgesomd onder de koppen Toetsing, Beoordeling en Evaluatie. De docenten geven bij de start van de module een toelichting. Het is de verantwoordelijkheid van de AMA om de bewijsstukken op tijd aan te leveren. Tijdens de voortgangsgesprekken komt dit waar nodig aan de orde.

Toetsing
De Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK) eind van de 1e en de 7e maand*
Consultvoeringstoets (voor de AMA gelden aangepaste voorwaarden) na de 4e maand
De 2e LHK wordt afgenomen na afloop van de module. Beide toetsen maken deel uit van de beoordeling.
Beoordeling
De ComBeL (Competentie Beoordelings Lijst) is ontwikkeld voor de beoordeling van de arts in opleiding tot huisarts. Dit beoordelingsinstrument wordt ook gebruikt voor deze module; lees AMA waar aios staat en AMA-module waar 1e huisartsstage staat.
Beoordeling door huisartsopleider
ComBeL - hao na het 1e en het 2e semester
Tussenbeoordeling AMA door hao na 3 maanden
Eindbeoordeling AMA door hao in de 6e maand
Beoordeling door docent
ComBeL - docent na het 1e en het 2e semester
Eindbeoordeling AMA door docent in de 6e maand
Evaluatie
Evaluatieformulieren
Evaluatie hao door aios / LEOh (Landelijke Evaluatie Opleiders huisartsgeneeskunde)
AMA - Evaluatie docent door AMA
AMA - Evaluatie docent door hao
AMA - Evaluatie hao door docent