Evaluaties

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Regelgeving

Hoofd
Rob Dijkstra

Adjunct hoofd
Jeroen Woertman

Onderwijscoördinatoren
Marieke van Schelven
Dorien Stilma
Linda Timmer

Regelgeving

Deze pagina is onder constructie

Inleiding

Volgt

Evaluatie van de huisartsopleider

De Landelijke Evaluatie Opleiders huisartsgeneeskunde (LEOh) is een evaluatie van het handelen van de opleider door de aios gezien vanuit het opleidingsperspectief. De inhoud van de evaluatie is afgeleid van het Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders. Lees op de website van Huisartsopleiding Nederland meer over de LEOh: Landelijke Evaluatie Opleiders huisartsgeneeskunde
De LEOh is bedoeld om de aios feedback te laten geven aan de opleider. Naar aanleiding van de feedback kan de opleider tot verbeteringen in het aanbod komen of kan er aanvullende scholing ontwikkeld worden door de opleidingsinstituten.

De aios vult de LEOh aan het einde van het stagejaar in, facultatief ook halverwege het jaar. De opleider kan de LEOh ook gebruiken voor zelfevaluatie. Bij een ontkoppeling wordt de aios gevraagd een LEOh in te vullen voor de opleider waar hij/zij ontkoppelt.

De aios evalueert na het invullen van het formulier mondeling in een gesprek met de opleider. De resultaten worden eveneens gebruikt bij het voortgangsgesprek tussen opleider en opleidingsinstituut. De uitkomsten van dit gesprek zijn input voor verbeterplannen van de opleider en scholingsaanbod vanuit het instituut.

Invullen lastig?
Soms kan het lastig zijn om de LEOh in te vullen, of ervaar je niet de veiligheid die nodig is om bepaalde feedback te geven. Bespreek deze zorgen met je docent, wellicht kunnen jullie samen een oplossing verzinnen. Je kunt ook terecht bij je teamleider of zelfs bij een vertrouwenspersoon: Procedure bij problemen, klachten en conflicten.

De hao wordt tevens door de docent geëvalueerd. We gebruiken daarvoor een eigen evaluatieformulier dat gebaseerd is op het Competentieprofiel Opleider CHVG, 2011.

Evaluatie van de stage-inrichting

De stage-inrichting wordt aan het eind van elke externe stage door de aios geëvalueerd via een SurveyMonkey-evaluatieformulier.

Evaluatie van de docent

Een het eind van elk stagejaar worden de docenten geëvalueerd door de aios en aan het eind van de huisartsstages tevens door de huisartsopleiders.