2e Trimester: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
k
Regel 39: Regel 39:
 
Deze leerlijnen bevatten Bouwstenen voor het terugkomdagonderwijs, voor het leren in de praktijk en voor zelfstudie.
 
Deze leerlijnen bevatten Bouwstenen voor het terugkomdagonderwijs, voor het leren in de praktijk en voor zelfstudie.
  
Zoals steeds leert de aios het vak in de praktijk en is het terugkomdagonderwijs ondersteunend en verdiepend: de presentaties door de aios staan ook in deze periode van de twee inhoudelijke thema's. Het onderwijs door de docenten richt zich in deze fase voor een groot deel op arts-patiëntcommunicatie. Dit onderwijs staat in het teken van het ophalen en uitbreiden van de basiscommunicatievaardigheden. Dit wordt na 6 maanden afgesloten met de [[Basis consultvoeringstoets|basisconsultvoeringstoets, de BCT]].
+
De presentaties door de aios staan ook in deze periode in het teken van de twee inhoudelijke thema's. Het onderwijs door de docenten richt zich in deze fase voor een groot deel op arts-patiëntcommunicatie. Dit onderwijs staat in het teken van het ophalen en uitbreiden van de basiscommunicatievaardigheden. Dit wordt na 6 maanden afgesloten met de [[Basis consultvoeringstoets|basisconsultvoeringstoets, de BCT]].
  
Er is dus veel hetzelfde in het eerste en het tweede kwartaal. Het markeren van de start van het tweede kwartaal heeft, zoals al gezegd, als doel een pas op de plaats te maken: wat heeft de aios allemaal al geleerd en waar moet de aandacht de komende tijd naartoe gaan? Daarbij zijn de volgende onderwerpen van belang:
+
Er is dus veel hetzelfde in het eerste en het tweede kwartaal. Het markeren van de start van het tweede kwartaal heeft, zoals gezegd, tot doel een pas op de plaats te maken: wat heeft de aios allemaal al geleerd en waar moet de aandacht de komende tijd naartoe gaan? Daarbij zijn de volgende onderwerpen van belang:
* Wat heeft de aios al wel en wat nog niet gezien? Hier kan de [[Top 50 incidentie|incidentie-top 50]] behulpzaam zijn (thuis invullen). Dit is geen scorelijst zoals de top 20, maar wel als zodanig te gebruiken.
+
* Wat heeft de aios al wel en wat heeft zij nog niet gezien? Hier kan de [[Top 50 incidentie|incidentie-top 50]] behulpzaam zijn (thuis invullen). Dit is geen scorelijst zoals de top 20, maar wel als zodanig te gebruiken.
 
* Hoe gaat het met de ontwikkeling van de vaardigheden? Hier kan het voor de aios en opleider nuttig zijn de [https://www.huisartsopleiding.nl/images/Vaardigheden/Wegwijzer_Vaardigheden_september_2107.pdf Wegwijzer voor Vaardigheden]nog eens door te nemen met de vraag in hoeverre de verschillende vaardigheden (samen met de opleider) aandacht behoeven.
 
* Hoe gaat het met de ontwikkeling van de vaardigheden? Hier kan het voor de aios en opleider nuttig zijn de [https://www.huisartsopleiding.nl/images/Vaardigheden/Wegwijzer_Vaardigheden_september_2107.pdf Wegwijzer voor Vaardigheden]nog eens door te nemen met de vraag in hoeverre de verschillende vaardigheden (samen met de opleider) aandacht behoeven.
 
* Hoe gaat het in de praktijk met het [[om-en-om spreekuur]] en de [[leergesprekken]]?
 
* Hoe gaat het in de praktijk met het [[om-en-om spreekuur]] en de [[leergesprekken]]?
 
* Hoe gaat het met de progressie op het competentiegebied communicatie, ook met het oog op de basisconsultvoeringstoets (BCT) (bij 6 maanden)?
 
* Hoe gaat het met de progressie op het competentiegebied communicatie, ook met het oog op de basisconsultvoeringstoets (BCT) (bij 6 maanden)?
Al deze onderwerpen zijn ook van belang met het oog op de naderende voortgangsgesprekken met opleider en docent. Hoe bereidt de aios zich op deze gesprekken voor? Hoe zorgt de aios dat zij daar ook zelf regie opvoert, in het kader van het zelfsturend leren?
+
Al deze onderwerpen zijn ook van belang met het oog op de naderende voortgangsgesprekken met opleider en docent. Hoe bereidt de aios zich op deze gesprekken voor? Hoe zorgt de aios dat zij daar ook zelf regie op voert, in het kader van het zelfsturend leren?
 
===Programmaonderdelen 1e trimester===
 
===Programmaonderdelen 1e trimester===
 
Tijdens de terugkomdagen van het tweede trimester kan verder van onderstaande programmaonderdelen gebruik gemaakt worden:
 
Tijdens de terugkomdagen van het tweede trimester kan verder van onderstaande programmaonderdelen gebruik gemaakt worden:

Versie van 19 mrt 2020 om 11:31


1e Huisartsstage

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Teamleider
Jeroen Woertman

Assistent teamleider
Sylvia Vlak

1e Huisartsstage

Acute problematiek en veelvoorkomende aandoeningen

Het markeren van de start van het tweede kwartaal heeft als doel een pas op de plaats te maken: wat heeft de aios allemaal al geleerd en waar moet de aandacht de komende tijd naartoe gaat?

In het tweede kwartaal van de Huisartsopleiding blijven de twee belangrijke thema's Acute problematiek en Veelvoorkomende aandoeningen. En ook de competentiegebieden arts-patiëntcommunicatie en medisch-technische vaardigheden blijven centraal staan.

De inhoud van deze inhoudelijke thema's en competentiegebieden zijn te vinden op de Wiki onder de leerlijnen:

Deze leerlijnen bevatten Bouwstenen voor het terugkomdagonderwijs, voor het leren in de praktijk en voor zelfstudie.

De presentaties door de aios staan ook in deze periode in het teken van de twee inhoudelijke thema's. Het onderwijs door de docenten richt zich in deze fase voor een groot deel op arts-patiëntcommunicatie. Dit onderwijs staat in het teken van het ophalen en uitbreiden van de basiscommunicatievaardigheden. Dit wordt na 6 maanden afgesloten met de basisconsultvoeringstoets, de BCT.

Er is dus veel hetzelfde in het eerste en het tweede kwartaal. Het markeren van de start van het tweede kwartaal heeft, zoals gezegd, tot doel een pas op de plaats te maken: wat heeft de aios allemaal al geleerd en waar moet de aandacht de komende tijd naartoe gaan? Daarbij zijn de volgende onderwerpen van belang:

  • Wat heeft de aios al wel en wat heeft zij nog niet gezien? Hier kan de incidentie-top 50 behulpzaam zijn (thuis invullen). Dit is geen scorelijst zoals de top 20, maar wel als zodanig te gebruiken.
  • Hoe gaat het met de ontwikkeling van de vaardigheden? Hier kan het voor de aios en opleider nuttig zijn de Wegwijzer voor Vaardighedennog eens door te nemen met de vraag in hoeverre de verschillende vaardigheden (samen met de opleider) aandacht behoeven.
  • Hoe gaat het in de praktijk met het om-en-om spreekuur en de leergesprekken?
  • Hoe gaat het met de progressie op het competentiegebied communicatie, ook met het oog op de basisconsultvoeringstoets (BCT) (bij 6 maanden)?

Al deze onderwerpen zijn ook van belang met het oog op de naderende voortgangsgesprekken met opleider en docent. Hoe bereidt de aios zich op deze gesprekken voor? Hoe zorgt de aios dat zij daar ook zelf regie op voert, in het kader van het zelfsturend leren?

Programmaonderdelen 1e trimester

Tijdens de terugkomdagen van het tweede trimester kan verder van onderstaande programmaonderdelen gebruik gemaakt worden:

Acute problematiek en diensten doen. In de groep wordt plenair geïnventariseerd hoeveel diensten de aios hebben gedaan en met welke acute aandoeningen ze daarmee geconfronteerd zijn. Zijn die ook regelmatig ingebracht in de groep om hier gezamenlijk van te leren (bijvoorbeeld via de Step-by-Step methode)? Hoe zelfstandig werkt de aios? Hoe beschikbaar is d opleider? Is dit goed op elkaar afgestemd? De hao observeert veelvuldig op de HAP, ook in verband met het afgeven van de verklaring 'zelfstandig diensten doen'. De hulp van de hao bij het leren van spoedeisende zorg verlenen is doorgaans onmisbaar. Met name het samen visitediensten doen is belangrijk.

Self assessment top 50. De aios bespreken, bijvoorbeeld in trio's, het thuis ingevulde self assessment top 50. Bij toerbeurt worden de ingevulde lijsten (3x15 minuten) doorgenomen, waarbij steeds 15 minuten lang een aios centraal staat; deze licht toe wat hij/zij nog wil leren en hoe dat aangepakt zal worden. De twee collega-aios treden hierbij op als consulent: ze geven gevraagd en ongevraagd advies over hoe de inbrenger zich iets eigen zou kunnen maken.

Opdracht aiosonderwijs: net als in het eerste kwartaal presenteert elke aios een casus of een thema binnen het thema Acuut of het thema Veelvoorkomend. Bij de keuze kan de besproken top 50 als inspiratie dienen, evenals de behoefte aan verdere verdieping in acute casuïstiek.

Na inventarisatie maakt de groep concrete afspraken over welk onderwijs door wie wanneer wordt voorbereid en uitgevoerd. De docenten zijn bij de voorbereiding betrokken.

Vaardighedencarousel. De groep maakt eventueel afspraken voor het organiseren van een vaardighedencarrousel. Daarbij kan hulp worden gevraagd van de expertisegroep Vaardigheden. Denk daarbij ook aan de basisartsvaardigheden die aios op elkaar kunnen oefenen. Zie alle informatie over vaardigheden op de Wiki onder competentiegebied 1: Medisch handelen. Fantomen worden besteld met het formulier fantomen aanvragen.

Introductie Individueel Opleidingsplan (IOP). De groep besteedt aandacht aan het IOP. Vanaf het eerste voortgangsgesprek (5e maand) beschrijft de aios de leerdoelen in het IOP dat een plaats krijgt in het ontwikkelingsdossier in het e-portfolio. Het IOP is een verplicht onderdeel van de opleiding. Het doel van het IOP is het ondersteunen van de zelfsturing in het leren. De aios maakt bewuste keuzes en zoekt daarover actief het gesprek met de opleider en/of de docent.

Voorbereidende opdracht voor het 3e trimester. In het 3e trimester wordt gericht gekeken naar wat de aios feitelijk in de opleidingspraktijk gezien heeft aan soorten en aantallen patiëntcontacten. Dit met de bedoeling om te kunnen vaststellen aan welke soorten patiëntproblemen in de praktijk in de rest van de 1e huisartsstage nog gericht aandacht moet worden gegeven om zich de benodigde competenties eigen te maken. De aios maakt hiertoe de opdracht patiëntcontacten.

In het 3e trimester wordt uitgebreid aandacht besteed aan de resultaten van deze opdracht.