Missie en visie: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
 
(7 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
<ol class="breadcrumb" style="width:100%;">
 
<ol class="breadcrumb" style="width:100%;">
<li class="breadcrumb-item">constructieve[[Hoofdpagina]]</li>
+
<li class="breadcrumb-item">[[Hoofdpagina]]</li>
 
<li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">{{PAGENAME}}</li>
 
<li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">{{PAGENAME}}</li>
 
</ol>
 
</ol>
 
[[Bestand:MyLogo.png|rechts|300x300px]]
 
[[Bestand:MyLogo.png|rechts|300x300px]]
 +
 +
 
=== Onze missie ===
 
=== Onze missie ===
 
De missie van de Huisartsopleiding VUmc is vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen opleiden en samen met Huisartsopleiding Nederland er voor zorg dragen dat er voor iedereen in Nederland een huisarts beschikbaar blijft.
 
De missie van de Huisartsopleiding VUmc is vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen opleiden en samen met Huisartsopleiding Nederland er voor zorg dragen dat er voor iedereen in Nederland een huisarts beschikbaar blijft.
  
=== Onze visie ===
+
<div class="container-fluid">
De huisarts die wij afleveren is vertrouwd met het huisartsenvak in de volle breedte en:
+
<div class="row clearfix" style="width:100%;margin:auto;text-align:left">
 +
<div class="col-md-4">
 +
===Onze Visie===
 +
De huisarts die wij opleiden is vertrouwd met het huisartsenvak in de volle breedte en:
 
* is vakbekwaam en communicatief vaardig
 
* is vakbekwaam en communicatief vaardig
 
* staat naast de patiënt
 
* staat naast de patiënt
Regel 16: Regel 21:
 
* blijft altijd leren
 
* blijft altijd leren
  
=== Ons onderwijs ===
+
<btn data-toggle="modal" data-target="#myModal1">Onze visie</btn>
'''Ons onderwijs is ervaringsgericht en:'''
+
 
 +
<div class="modal fade" id="myModal1" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
 +
<div class="modal-dialog">
 +
  <div class="modal-content">
 +
    <div class="modal-header">
 +
      <btn type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
 +
        <span aria-hidden="true">×</span>
 +
      </btn>
 +
      <h4 class="modal-title">Onze visie</h4>
 +
    </div>
 +
    <div class="modal-body" style="text-align:left">
 +
De centrale positie van de huisarts in de zorg voor patiënten maakt het huisartsenvak tot een veelzijdig beroep dat hoge eisen stelt aan de vakbekwaamheid.
 +
 
 +
De visie van HOVUmc is vakinhoudelijk ontleend aan de [[Toekomstvisie huisartsenzorg 2022]] van NHG en LHV.
 +
 
 +
Onderwijskundig baseren we ons op het [[Landelijk opleidingsplan huisartsgeneeskunde]]  van de gezamenlijke huisartsopleidingen (Huisartsopleiding Nederland).
 +
 
 +
Inhoudelijk leggen we onze eigen accenten: op communicatie rond gedeelde besluitvorming, op persoonlijk professionele ontwikkeling en op leren in de opleidingspraktijk.
 +
 
 +
In onze organisatie streven we naar een professionele cultuur. We hebben aandacht voor elkaar, durven elkaar aan te spreken en stellen ons open voor feedback.</div>
 +
    <div class="modal-footer">
 +
      <btn data-dismiss="modal">Close</btn>
 +
    </div>
 +
  </div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
 
 +
</div>
 +
<div class="col-md-4">
 +
===Ons onderwijs===
 +
Ons onderwijs is ervaringsgericht en:
 
* steunt op de deskundigheid van opleiders en docenten, en de kwaliteit van de leeromgeving
 
* steunt op de deskundigheid van opleiders en docenten, en de kwaliteit van de leeromgeving
 
* begeleidt actief het formuleren van leerdoelen
 
* begeleidt actief het formuleren van leerdoelen
Regel 23: Regel 58:
 
* is competentiegericht en toenemend zelfsturend
 
* is competentiegericht en toenemend zelfsturend
 
* benadrukt arts-patiëntcommunicatie en persoonlijke professionaliteit
 
* benadrukt arts-patiëntcommunicatie en persoonlijke professionaliteit
 +
<btn data-toggle="modal" data-target="#myModal2">Ons onderwijs</btn>
 +
 +
<div class="modal fade" id="myModal2" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
 +
<div class="modal-dialog">
 +
  <div class="modal-content">
 +
    <div class="modal-header">
 +
      <btn type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
 +
        <span aria-hidden="true">×</span>
 +
      </btn>
 +
      <h4 class="modal-title">Onze onderwijs</h4>
 +
    </div>
 +
    <div class="modal-body" style="text-align:left">
 +
Met dit doel voor ogen formuleren wij onze visie op onderwijs.
 +
 +
Wij bieden competentiegericht onderwijs. We doen dat in een leeromgeving die gericht is op toenemend zelfsturend leren van het brede huisartsenvak zoals dat is beschreven in Thema’s en Kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s). Leren in de praktijk staat daarbij centraal. Veelvuldig gebruik van observaties en toetsing genereert feedback en borgt de voortgang in het behalen van de onderwijsdoelen.
 +
 +
====Competentiegericht onderwijs====
 +
De huisartsopleiding steunt op het Canmeds- model waarin zeven verschillende competentiegebieden zijn beschreven: medische expertise, communicatie, samenwerking, leiderschap, onderwijs, gezondheidsbevordering en professionaliteit. Deze competentiegebieden zijn leidend in de beoordeling van de ontwikkeling van de aios. In het werkplekleren en in het verdiepend cursorisch onderwijs worden de competenties nader ingevuld met behulp de ervaringsgericht leren van betekenisvolle ervaringen.
 +
 +
====Zelfsturend leren====
 +
Vanwege de breedte en de dynamiek van het vak is een leven lang leren voor iedere huisarts een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen functioneren. Zelfsturing in het leren tijdens de opleiding bereidt de aios hierop voor. Dit houdt in dat de aios zelf actief leerdoelen formuleert. De reflectie op eigen ervaringen en op feedback gaat hieraan vooraf. Om die reflectie mogelijk te maken is een hechte samenwerking tussen aios, opleider en docenten noodzakelijk.
 +
 +
====Actieve begeleiding====
 +
Zelfsturend leren is geen eenzame zoektocht maar gedijt goed in een rijke leeromgeving. Docenten en opleiders hebben de taak om de voortgang in de ontwikkeling van de aios te volgen en te stimuleren; dit leidt tot het formuleren van nieuwe leerdoelen en het faciliteren van de weg daar naartoe.
 +
 +
====Thema’s en KBA’s====
 +
Huisartsgeneeskunde is breed en ontwikkelt zich dynamisch. De kerntaken van de huisarts zijn in 2016 beschreven in het nieuwe Landelijk Opleidingsplan. Daarin worden 10 thema’s onderscheiden die elk nader zijn uitgewerkt in kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s). Dat zijn activiteiten waaraan een aios kan (laten) zien hoe zijn competenties zich binnen een specifiek onderdeel van het vakgebied ontwikkelen.
 +
 +
====Leren in de praktijk====
 +
Het leren in de praktijk staat centraal, het instituutsonderwijs is faciliterend voor het praktijkleren en biedt theoretische en persoonlijke verdieping. Hierbij past een hechte opleidingsdriehoek van aios, (huisarts/stage-) opleider en docent.
 +
 +
====Observatie en Toetsing====
 +
Reflectie en zelfevaluatie zijn belangrijk in het leerproces maar kunnen niet zonder toetsing. De opleiding biedt die toetsing. Feedback vanuit verschillende bronnen, inhoudelijk breed, door verschillende beoordelaars en op verschillende niveaus zijn dan ook essentieel.
 +
 +
====Deskundigheid van opleiders====
 +
We investeren samen met de opleiders in het realiseren van goede opleidingscondities door middel van feedback en het aanbieden van didactische scholing. Wij zijn pas tevreden als de opleidingscondities binnen de leer- werk omgeving optimaal zijn.
 +
 +
Arts- patiëntcommunicatie en persoonlijke professionaliteit
 +
Huisartsopleiding VUmc profileert zich op het gebied art- patiëntcommunicatie en persoonlijke professionaliteit. We hebben een sterke traditie op deze aandachtsgebieden die zichtbaar wordt in de ambities in de begeleiding van somatisch onvoldoende verklaarde klachten en het reflectieonderwijs.
 +
</div>
 +
    <div class="modal-footer">
 +
      <btn data-dismiss="modal">Close</btn>
 +
    </div>
 +
  </div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
 +
</div>
 +
<div class="col-md-4">
 +
===Onze organisatie===
 +
* streeft naar een professionele cultuur
 +
* geeft vorm aan transparantie in bestuur en management
 +
* kiest duidelijke prioriteiten
 +
* maakt optimaal gebruik van de talenten binnen onze organisatie
 +
* zoekt actief naar feedback en leert daarvan
 +
<btn data-toggle="modal" data-target="#myModal3">Onze organisatie</btn>
 +
 +
<div class="modal fade" id="myModal3" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
 +
<div class="modal-dialog">
 +
  <div class="modal-content">
 +
    <div class="modal-header">
 +
      <btn type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
 +
        <span aria-hidden="true">×</span>
 +
      </btn>
 +
      <h4 class="modal-title">Onze organisatie</h4>
 +
    </div>
 +
    <div class="modal-body" style="text-align:left">
 +
HOVUmc is een professionele organisatie ingebed in de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde VUmc. Daarnaast is HOVUmc één van de acht opleidingen binnen de netwerkorganisatie Huisartsopleiding Nederland. Tezamen bieden wij één opleiding op acht locaties mét variaties.
 +
 +
De huisartsopleiding functioneert binnen drie verschillende regelgevende kaders.
 +
 +
De huisartsopleiding is ten eerste gehouden aan de opleidingseisen opgesteld door de beroepsgroep in het Concilium voor de Huisartsopleiding, vastgesteld door het College Geneeskundige Specialismen. Het tweede kader is handhaving van de regelgeving door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten. En – als derde kader – legt VUmc namens de huisartsopleiding financiële verantwoording af aan het opleidingsfonds SBOH.
 +
 +
Bij een professionele organisatie hoort een professionele cultuur. Binnen de gestelde kaders nemen wij verantwoordelijkheid voor het realiseren van onze eigen doelen. Ieder neemt verantwoording voor de kwaliteit van zijn eigen werk en persoonlijk professionele ontwikkeling en we spreken elkaar aan op professioneel gedrag. Wij geven vorm aan transparantie in bestuur en management, naar binnen en naar buiten. Wij kiezen prioriteiten in de veelheid aan ideeën die in onze creatieve organisatie ontstaan en pakken ze projectmatig aan. Wij investeren wij in optimaal gebruik van de talenten binnen onze organisatie.
 +
 +
Wij dragen zorg voor zichtbaarheid van ontwikkelingen en aanwezige expertise en evalueren gericht op de gestelde prioriteiten. We leren van feedback op individueel en organisatieniveau.
 +
 +
</div>
 +
    <div class="modal-footer">
 +
      <btn data-dismiss="modal">Close</btn>
 +
    </div>
 +
  </div>
 +
</div>
 +
</div>
 +
 +
</div>
 +
</div>
  
 
=== Kernpunten toekomstvisie huisartsenzorg ===
 
=== Kernpunten toekomstvisie huisartsenzorg ===
* Kernwaarde van de huisartsenzorg blijft het bieden van''''' persoonsgerichte, continue generalistische zorg'''''. Dit stelt hoge eisen aan vakinhoudelijk handelen, persoonsgerichte communicatie en toepassen van wetenschappelijke inzichten.
+
* Kernwaarde van de huisartsenzorg blijft het bieden van''''' persoonsgerichte, continue generalistische zorg'''''. Dit stelt hoge eisen aan vakinhoudelijk handelen, persoonsgerichte communicatie en toepassen van wetenschappelijke inzichten.
 
* '''''De Woudschoten-conferentie 2019 voegt hieraan toe dat het gaat om medisch-generalistische zorg die de huisarts samen met andere zorgverleners levert.'''''   
 
* '''''De Woudschoten-conferentie 2019 voegt hieraan toe dat het gaat om medisch-generalistische zorg die de huisarts samen met andere zorgverleners levert.'''''   
* De huisarts krijgt een steeds grotere '' '''regierol''''', op drie niveau’s: regie over de zorg voor patiënten (ketenzorg, regie na verwijzing, dossier) over het praktijkteam dat groeit in omvang en diversiteit , en op regionaal niveau (dienstenstructuur, zorgcontracten, wijkteam, gemeente). Dit stelt hoge eisen aan samenwerking en organisatie, in het bijzonder beleid en beheer van de praktijk en leiderschapskwaliteiten van huisartsen.
+
* De huisarts krijgt een steeds grotere '' '''regierol''''', op drie niveau’s: regie over de zorg voor patiënten (ketenzorg, regie na verwijzing, dossier) over het praktijkteam dat groeit in omvang en diversiteit , en op regionaal niveau (dienstenstructuur, zorgcontracten, wijkteam, gemeente). Dit stelt hoge eisen aan samenwerking en organisatie, in het bijzonder beleid en beheer van de praktijk en leiderschapskwaliteiten van huisartsen.
* Van alle praktijken wordt een bijdrage verwacht aan '''''onderzoek en/of innovatie'' '''van het vak. In de opleiding kunnen onze opleiders van het Amsterdamse Huisartsen Netwerk hierin een voortrekkersrol vervullen.
+
* Van alle praktijken wordt een bijdrage verwacht aan '''''onderzoek en/of innovatie'' '''van het vak. In de opleiding kunnen onze opleiders van het Amsterdamse Huisartsen Netwerk hierin een voortrekkersrol vervullen.
* Meer '''''kwetsbare ouderen''''' blijven langer thuis wonen. Voor de huisartsopleiding is samenwerking met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde belangrijk.
+
* Meer '''''kwetsbare ouderen''''' blijven langer thuis wonen. Voor de huisartsopleiding is samenwerking met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde belangrijk.
* De gemeenten worden verantwoordelijk voor de '''''jeugdzorg''''' en de huisartspraktijk krijgt een centrale rol in de basiszorg '''''GGZ'''.'' Dit zal leiden tot een uitbreiding van het team in de huisartspraktijk (POH-GGZ en wellicht POH-jeugd). Dit stelt eisen aan de organisatie en aan de samenwerking van het  huisartsenteam op wijkniveau.
+
* De gemeenten worden verantwoordelijk voor de '''''jeugdzorg''''' en de huisartspraktijk krijgt een centrale rol in de basiszorg '''''GGZ'''.'' Dit zal leiden tot een uitbreiding van het team in de huisartspraktijk (POH-GGZ en wellicht POH-jeugd). Dit stelt eisen aan de organisatie en aan de samenwerking van het  huisartsenteam op wijkniveau.
Zie voor toelichting op de [https://www.hovumc.nl/missie-en-visie/ Missie en visie]:
 
 
 
https://www.hovumc.nl/missie-en-visie/#toggle-id-1
 
  
 
=== Brondocumenten ===
 
=== Brondocumenten ===
 
Onze missie en visie zijn gebaseerd op:
 
Onze missie en visie zijn gebaseerd op:
* [[Kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg]] (2019)
+
* [https://toekomsthuisartsenzorg.nl/ Kerntaken in de praktijk. Toekomst huisartsenzorg] (2020)
 +
* [https://woudschoten.verslagvandedag.nl/ Kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg] (2019)
 
* [[Landelijk opleidingsplan huisartsgeneeskunde]] (2016)
 
* [[Landelijk opleidingsplan huisartsgeneeskunde]] (2016)
 
* [[Toekomstvisie huisartsenzorg 2022]]  (2012)
 
* [[Toekomstvisie huisartsenzorg 2022]]  (2012)

Huidige versie van 4 nov 2020 om 16:28

MyLogo.png


Onze missie

De missie van de Huisartsopleiding VUmc is vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen opleiden en samen met Huisartsopleiding Nederland er voor zorg dragen dat er voor iedereen in Nederland een huisarts beschikbaar blijft.

Onze Visie

De huisarts die wij opleiden is vertrouwd met het huisartsenvak in de volle breedte en:

 • is vakbekwaam en communicatief vaardig
 • staat naast de patiënt
 • durft een eigen koers te varen
 • staat met beide benen in de maatschappij
 • is gericht op de toekomst
 • blijft altijd leren

Onze visie

Ons onderwijs

Ons onderwijs is ervaringsgericht en:

 • steunt op de deskundigheid van opleiders en docenten, en de kwaliteit van de leeromgeving
 • begeleidt actief het formuleren van leerdoelen
 • biedt constructieve feedback op basis van frequente observatie & toetsing
 • is competentiegericht en toenemend zelfsturend
 • benadrukt arts-patiëntcommunicatie en persoonlijke professionaliteit

Ons onderwijs

Onze organisatie

 • streeft naar een professionele cultuur
 • geeft vorm aan transparantie in bestuur en management
 • kiest duidelijke prioriteiten
 • maakt optimaal gebruik van de talenten binnen onze organisatie
 • zoekt actief naar feedback en leert daarvan

Onze organisatie

Kernpunten toekomstvisie huisartsenzorg

 • Kernwaarde van de huisartsenzorg blijft het bieden van persoonsgerichte, continue generalistische zorg. Dit stelt hoge eisen aan vakinhoudelijk handelen, persoonsgerichte communicatie en toepassen van wetenschappelijke inzichten.
 • De Woudschoten-conferentie 2019 voegt hieraan toe dat het gaat om medisch-generalistische zorg die de huisarts samen met andere zorgverleners levert.
 • De huisarts krijgt een steeds grotere regierol, op drie niveau’s: regie over de zorg voor patiënten (ketenzorg, regie na verwijzing, dossier) over het praktijkteam dat groeit in omvang en diversiteit , en op regionaal niveau (dienstenstructuur, zorgcontracten, wijkteam, gemeente). Dit stelt hoge eisen aan samenwerking en organisatie, in het bijzonder beleid en beheer van de praktijk en leiderschapskwaliteiten van huisartsen.
 • Van alle praktijken wordt een bijdrage verwacht aan onderzoek en/of innovatie van het vak. In de opleiding kunnen onze opleiders van het Amsterdamse Huisartsen Netwerk hierin een voortrekkersrol vervullen.
 • Meer kwetsbare ouderen blijven langer thuis wonen. Voor de huisartsopleiding is samenwerking met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde belangrijk.
 • De gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de huisartspraktijk krijgt een centrale rol in de basiszorg GGZ. Dit zal leiden tot een uitbreiding van het team in de huisartspraktijk (POH-GGZ en wellicht POH-jeugd). Dit stelt eisen aan de organisatie en aan de samenwerking van het huisartsenteam op wijkniveau.

Brondocumenten

Onze missie en visie zijn gebaseerd op: