Opdrachten GGZ stage: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekstuele aanpassing in uitleg over opdrachten, in overeenstemming met algemene pagina 'Opdrachten')
k (Tekstuele aanpassing in uitleg over opdrachten, in overeenstemming met algemene pagina 'Opdrachten')
 
Regel 27: Regel 27:
 
*[[:Categorie:GGZ stage|Bouwstenen]]
 
*[[:Categorie:GGZ stage|Bouwstenen]]
 
|}
 
|}
De in deze handleiding beschreven [[Opdrachten|opdrachten]] dienen als middel voor de aios om, binnen het kader van de opleidingsdoelen, persoonlijke leerdoelen te kiezen en daaraan te werken. Dit zal veelal resulteren in een casus- of themapresentatie in de groep. De opdrachten zijn voor alle aios verplicht.
+
[[Opdrachten|Opdrachten]] dienen als middel voor de aios om, binnen het kader van de opleidingsdoelen, persoonlijke leerdoelen te kiezen en daaraan te werken. Dit zal veelal resulteren in een casus- of themapresentatie in de groep. De opdrachten zijn voor alle aios verplicht.
  
 
De aios is volgens de CAO gerechtigd om per week 3 uur opdrachttijd in de praktijk te reserveren. Dat geeft ruimte om bijvoorbeeld specifieke patiënten te zien; denk aan Chronische zorg of SOLK. Daarnaast kan de opdrachttijd benut worden voor literatuuronderzoek, overleg en verslaglegging.
 
De aios is volgens de CAO gerechtigd om per week 3 uur opdrachttijd in de praktijk te reserveren. Dat geeft ruimte om bijvoorbeeld specifieke patiënten te zien; denk aan Chronische zorg of SOLK. Daarnaast kan de opdrachttijd benut worden voor literatuuronderzoek, overleg en verslaglegging.

Huidige versie van 18 mrt 2020 om 17:05


GGZ stage

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Teamleider
Hendrien Duijnhouwer

Assistent teamleider
Pacale Scheerman

GGZ stage

Opdrachten dienen als middel voor de aios om, binnen het kader van de opleidingsdoelen, persoonlijke leerdoelen te kiezen en daaraan te werken. Dit zal veelal resulteren in een casus- of themapresentatie in de groep. De opdrachten zijn voor alle aios verplicht.

De aios is volgens de CAO gerechtigd om per week 3 uur opdrachttijd in de praktijk te reserveren. Dat geeft ruimte om bijvoorbeeld specifieke patiënten te zien; denk aan Chronische zorg of SOLK. Daarnaast kan de opdrachttijd benut worden voor literatuuronderzoek, overleg en verslaglegging.

Een aantal opdrachten is beschreven. Aios kunnen, gemotiveerd en in overleg, van een opdracht afwijken als dat beter past bij het behalen van de betreffende leerdoelen (zelfsturing binnen kaders).

Waar mogelijk kunnen opdrachten gecombineerd worden, bijvoorbeeld een presentatie over de opdracht Praktijkverbeterplan of een opdracht die door twee aios samen wordt uitgevoerd.

Deze opdrachten zijn verplicht tijdens de GGZ stage:

Opdracht - KPB

De KPB (Korte Praktijk Beoordeling) is een toetsing- en beoordelingsinstrument waarmee de aios zich laat observeren bij een concrete activiteit. Door zich vaak kortdurend te laten observeren en feedback te krijgen, kan de aios een goede indruk krijgen van zijn functioneren. En omgekeerd: door de resultaten ervan over de dragen aan bijvoorbeeld de docenten kunnen zij zich een beeld vormen van het functioneren van de aios.

Deze werkwijze, inclusief een bijpassend beoordelingsformulier, is oorspronkelijk ontwikkeld in de klinische setting, maar tegenwoordig wordt het ook daarbuiten steeds vaker gebruikt. Er bestaan inmiddels ook meerdere formulieren waaruit de aios zelf kan kiezen. Ze kunnen worden ingevuld door daarvoor in aanmerking komende personen. Op deze manier wordt het praktijkhandelen vanuit vele hoeken bekeken (360 graden feedback).

Het aantal KPB’s dat de aios moet laten invullen wordt in het begin van de stage door de docenten vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de manier waarop de KPB’s worden aangeleverd en eventueel tijdens de terugkomdagen worden nabesproken. Desgevraagd worden ze ook ter hand gesteld aan de stageopleider.

Doel
  • Informatie verzamelen over het feitelijk handelen van de aios ten dienste van educatieve feedback en eindbeoordeling.
Activiteit
  • Gedurende de stage laat de aios de KPB’s invullen door relevante personen in de stagesetting, bijvoorbeeld: stageopleider, arts-assistenten, verpleegkundigen, mede- aios, co- assistent, patiënt.
Resultaat
  • KPB’s die input geven voor het IOP en voor de beoordeling van de aios
Tijd
  • 10-15 minuten per KPB
Nabespreking
  • Aansluitend aan de KPB met de beoordelaar en verder in overleg met de groepsdocenten

 

Opdracht - Patiënt gerichte casuspresentatie

Patiëntgerichtheid is in de GGZ stage min of meer vanzelfsprekend, maar daarom niet makkelijk. Dit concept veronderstelt gelijkwaardigheid waar dat mogelijk is en samenwerking.

Een patiëntgerichte gespreksvoering in bijvoorbeeld een intake gaat uit van open vragen rond een aantal thema’s die mogelijk niet vanzelf ter sprake komen. Je kaart het meer aan dan dat je het uitvraagt zoals bij een tractus anamnese. Het vergt voor een aios wel enige inspanning om een wat andere bril op te zetten en vooral niet te snel een psychiatrische diagnose te willen stellen voordat alle relevante informatie verzameld is.

Ook de arts/patiëntrelatie, datgene wat de patiënt ‘met je doet’, is nadrukkelijk onderdeel van die informatie. Juist bij klachten waarbij het patiëntenperspectief botst met dat van omstanders en hulpverleners (denk aan bijvoorbeeld patiënten met een persoonlijkheidsstoornis of bij een psychotische patiënt) is het belangrijk te laten weten dat je het perspectief van de patiënt in elk geval gehoord hebt.

Doel
  • Het leren beschrijven van een ziektegeschiedenis van een patiënt waarin ook diens eigen perspectief  nadrukkelijk onderdeel van het verhaal vormt.
Activiteit
  • Bereid een casus voor volgens het concept van patiëntgerichtheid waarbij ook een vraag wordt voorgelegd aan de groep. Dat kan de DSM IV diagnose zijn, inclusief de DD’s, maar ook het behandelvoorstel of verwijzingsvoorstel (wat zouden jullie hierbij adviseren).
Resultaat
  • Schriftelijk uitgewerkte casus met geformuleerde vraag (mag ook op Canvas gezet worden). En een zinvolle bespreking van een interessante patiënt met je collega’s.
Tijd
  • 1 uur
Nabespreking
  • Op de TKD in de groep

 

Overzichten aios opdrachten

Opdrachten
1e Huisartsstage
Klinische
stage
CZ
stage
GGZ
stage
Opdrachten
2e Huisartsstage