Categorie: KBA

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Definitie / Selectiecriteria kenmerkende beroepsactiviteit

  • Van wezenlijk belang voor het huisartsgeneeskundig handelen.
  • Didactisch gezien een goed voorbeeld van binnen het thema benodigde competenties.
  • Vraagt om geïntegreerde toepassing van meerdere competenties, uit verschillende competentiegebieden.
  • Observeerbaar als concreet gedrag en daarmee beoordeelbaar.
  • Kan aan een aios kan worden toevertrouwd op het moment dat hij/zij voldoende competenties heeft verworven om de activiteit zelfstandig uit te voeren.

De KBA's zijn gegroepeerd in 10 Thema's.

Ondercategorieën

Deze categorie bevat de volgende ondercategorie.