Categorie: KBA 6.4 - Suïcidaliteit

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
4. Schat bij suïcidaliteit het gevaar in voor de patiënt en diens omgeving en zet de benodigde hulp in. Competenties
  • Maakt suïcidegedachten en – plannen bespreekbaar.
  • Schat het gevaar voor de patiënt zelf en diens omgeving in: betrekt hierbij een eerdere suïcidepoging.
  • Verwijst indien nodig naar de crisisdienst (kent verwijscriteria, kent wet- en regelgeving rondom dwangmaatregelen).
  • Overlegt bij intoxicaties met het RIVM en bepaalt het beleid (bijv. insturen naar SEH).
  1. Medisch handelen
  2. Communicatie
  3. Organiseren
  4. Maatschappelijk handelen

Pagina’s in categorie "KBA 6.4 - Suïcidaliteit"

Deze categorie bevat de volgende pagina.