Categorie: KBA 6.7 - Persoonlijkheidsstoornissen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
7. Signaleert persoonlijkheidstrekken en – stoornissen, definieert de gevolgen hiervan voor de zorgverlening en adviseert de patiënt om indien nodig passende begeleiding te vinden.
  • Herkent kenmerkende persoonlijke eigenschappen en patronen van patiënt en bespreekt (wanneer aangewezen) verschillende persoonlijkheidstypen en –stoornissen.
  • Integreert consequenties van de persoonlijkheid voor het dagelijks functioneren en zorgbehoefte, in het zorgplan.
  • Zoekt met de patiënt een passende begeleiding (rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen).
  • Heeft zicht op de eigen rol in de begeleiding: kent en herkent het mechanisme van overdracht en tegenoverdracht.
  • Kent het verschil tussen communicatie op inhouds- en betrekkingsniveau.
  1. Medisch handelen
  2. Communicatie
  3. Professionaliteit