Ondersteunende literatuur en achtergrondinformatie om leefstijlverandering te bespreken met de patient

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn preventie
Auteur

Annemarie Schalkwijk
Louise Nooteboom

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

2. Leefstijl

Competentie

Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Professionaliteit

Toepassing

Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Na deze zelfstudie opdracht heb je kennis gekregen wat voor literatuur/achtergrondinformatie er is om tijdens je spreekuur te gebruiken om leefstijlverandering met de patient te bespreken en de patient te ondersteunen in dit proces. Doordat je de informatie hebt doorgenomen kan je patient gerichter verwijzen naar websites of motiveren/adviseren voor leefstijlverandering. Hierdoor ben je beter instaat om leefstijlverandering te bespreken en deze informatie kan je helpen bij eventuele barrières die je hierbij kan tegenkomen en hoe je daarop moet anticiperen. 

Doelen

  • Kennis ontwikkelen over wat er beschikbaar is op de NHG-website, thuisarts en patientenwebsites etc.
  • Eigen beeld vormen wat bijdraagt om leefstijlverandering te bespreken met een patient.

(Literatuur)bronnen

● In de nieuwe NHG-Zorgmodules Leefstijl staan richtlijnen over leefstijladvisering rondom de thema’s roken, alcohol, voeding en bewegen, voor de huisarts en andere zorgverleners. Voor de patiënt zijn informatie en adviezen op Thuisarts.nl te vinden.

Verenigingen die zich bezighouden met chronische ziekten

Websites over persoonlijke gezondheidschecks:

Websites over het preventieconsult:

Websites over gezonde voeding:

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit