Overleg gebruiker:Jae Klaasen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

KBA 1.1 - Consult filteren KBA 1.2 - Consult-basis KBA 1.3 - Aanvullende diagnostiek KBA 1.4 - Behandeling en beleid KBA 1.5 - Verslagleggen en coderen KBA 1.6 - Afsluiten episode KBA 1.7 - Filteren en anamnese KBA 1.8 - Voorlichting en advies KBA 1.9 - Superviseren


KBA 2.1 - Toestandsbeeld KBA 2.2 - Urgentie KBA 2.3 - Registratie en overdracht KBA 2.4 - Supervisie KBA 2.5 - Patiëntveiligheid KBA 2.6 - Tijdbewaking KBA 2.7 - Organisatie KBA 2.8 - Visites KBA 2.9 - Triage telefonisch KBA 2.10 - Autorisatie KBA 2.11 - Leiderschap


KBA 3.1 - Chronische ziekten KBA 3.2 - Registratie KBA 3.3 - Samenwerking KBA 3.4 - Stelt diagnose KBA 3.5 - Nazorg KBA 3.6 - Zeldzame ziekten KBA 3.7 - Gezamenlijke besluitvorming KBA 3.8 - Communicatie


KBA 4.1 - Vaststellen KBA 4.2 - Behandelplan KBA 4.3 - Intercurrente ziekten KBA 4.4 - Afgewogen keuzes KBA 4.5 - Afstemming KBA 4.6 - Zorgbehoefte KBA 4.7 - Veiligheid KBA 4.8 - Wijk


KBA 5.1 - 0-2 jaar KBA 5.2 - 3-10 jaar KBA 5.3 - Puber KBA 5.4 - Overgewicht KBA 5.5 - Problematische thuissituatie KBA 5.6 - Farmacotherapie KBA 6.1 - Spanningsklachten KBA 6.2 - Angst- en stemmingsklachten KBA 6.3 - Acute psychiatrie KBA 6.4 - Suïcidaliteit KBA 6.5 - Verslaving KBA 6.6 - Psychotrauma KBA 6.7 - Persoonlijkheidsstoornissen KBA 6.8 - Afwijkend gedrag bij kinderen


KBA 7.1 - Consult SOLK KBA 7.2 - Consult Klachtenregistratie KBA 7.3 - Verwijzen KBA 7.4 - Arbeidsparticipatie KBA 7.5 - Ernstige SOLK


KBA 8.1 - Palliatieve en stervensfase-gesprek KBA 8.2 - Overgang-fasen KBA 8.3 - Medische diagnostiek en handelen KBA 8.4 - Anticiperend beleid KBA 8.5 - Samenwerking en regie KBA 8.6 - Naasten KBA 8.7 - Rouwbegeleiding KBA 8.8 - Palliatieve sedatie KBA 8.9 - Euthanasie KBA 8.10 - Continuïteit en zelfzorg


KBA 9.1 - Individueel zorgplan KBA 9.2 - Leefstijl KBA 9.3 - Preventieve activiteiten KBA 9.4 - Opsporen en selecteren KBA 9.5 - Programmatische preventie KBA 9.6 - Preventieproject KBA 9.7 - Bevolkingsonderzoek KBA 9.8 - Screening KBA 9.9 - Kinderwens


KBA 10.1 - Visie KBA 10.2 - Systematisch verbeteren KBA 10.3 - Supervisie KBA 10.4 - Patiëntveiligheid KBA 10.5 - Financiering en bedrijfsvoering KBA 10.6 - Multidisciplinair overleg KBA 10.7 - Patiëntenrelatie en informatievoorziening