Sjabloon: KBA 5.1

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
1. Voert een consult met een acuut ziek kind (leeftijd: 0-2 jaar). Competenties
  • Beoordeelt een acuut ziek kind volgens de ABCDE-methodiek en handelt naar bevinden. Maakt hierbij gebruik van leeftijdsspecifieke referentiewaarden (ademhaling-, hartfrequentie en hoeveelheid voeding).
  • Herkent bij lichamelijk onderzoek symptomen die wijzen op een ernstig beloop van de ziekte.
  • Interpreteert de door ouder benoemde klachten van het kind en bespreekt deze interpretatie met de ouder.
  • Legt behandelbeleid uit, gaat hierbij in op de hulpvraag van de ouder en eventuele ongerustheid.
  • Is alert op overbehandeling.
  • Instrueert ouders duidelijk wanneer een medische herbeoordeling noodzakelijk is. (Hierbij gebruikmakend van hulpbronnen: thuisarts.nl etc.)
  • Herkent signalen die kunnen passen bij kindermishandeling (SPUTOVAMO) en handelt hiernaar.
  1. Medisch handelen
  2. Communicatie
  3. Maatschappelijk handelen