Themaonderwijs in de opleiding

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Opleidingsplan HOVUmc

Hoofd
Rob Dijkstra

Adjunct hoofd
Jeroen Woertman

Onderwijscoördinatoren
Marieke van Schelven
Dorien Stilma
Linda Timmer

Inleiding

Themaonderwijs is verdiepend onderwijs over medisch-inhoudelijke of competentie-gerelateerde onderwerpen. Het is voor aios verplicht om te volgen. De hoeveelheid themaonderwijs verschilt per stageperiode.

Aios van de Huisartsopleiding locatie Amsterdam volgen in principe themaonderwijs in gemengde groepen. Uitzondering hierop zijn een aantal onderwerpen tijdens de 1e huisartsstage die in de eigen groep plaatsvinden. Het onderwijs wordt verzorgd door docenten met expertise op een bepaald vakgebied. Dit zijn vaak externe gastdocenten, maar ook groepsdocenten die zich thuis voelen in het betreffende onderwerp. Aios van locatie Twente worden uitgenodigd om deel te nemen aan de themadagen tijdens de CZ/GGZ periode.

In jaar 1 en 2 gaat het themaonderwijs over onderwerpen waarvan wij als huisartsopleiding vinden dat iedere aios er kennis mee moet maken tijdens de opleiding. Bovendien zijn het onderwerpen waarvan niet bij voorbaat vaststaat dat het in de onderwijsgroep of in de opleidingspraktijk aan bod komt.

In jaar 3 zijn de onderwerpen van het themaonderwijs verdiepend; aios hebben dan ook een keuze in onderwerp. Deze onderwerpen zijn niet per se nodig om een goede huisarts te worden, maar ze zijn wel relevant en kunnen uitnodigen tot verdere bekwaamheid.

Overzicht van het themaonderwijs

Hieronder vind je het overzicht van de onderwerpen die per stage aan bod komen in ons themaonderwijs.

Voor docenten is meer informatie beschikbaar over zelf te geven workshops via de Docentenomgeving op Canvas.

Onderwerpen 1e huisartsstage

Voor omschrijving van de workshop & voorbereidingsopdracht kijk je op Canvas.

Het programma in jaar 1 bestaat uit 3 themadagen (11:00 - 16:45) in gemengde groepen en 7 themamiddagen in de eigen groep (wisselende duur). De onderwerpen zijn gerelateerd aan belangrijke leerlijnen tijdens de 1e huisartsstage: ALK, Zorg voor het kind, Kennis en wetenschap, Maatschappelijk handelen, Preventie en Diversiteit. De volgende onderwerpen komen aan bod.

Drie themadagen:

Themadag 1: ALK

*ALK algemeen

*Klinisch redeneren bij ALK

*Hoe voer je een goed consult over ALK?
Themadag 2: Zorg voor het kind

*Normale ontwikkeling van het kind & samenwerking met het consultatiebureau

*Astma & (niet) acute luchtweginfecties

*Buikklachten & zindelijkheidsproblematiek
Themadag 3: Persoonsgerichte zorg

*Culturele verschillen: waarnemen en oordelen

*Laaggeletterdheid & lage gezondheidsvaardigheden

*Introductie brede kijk op positieve gezondheid
Themadag 1: ALK

*ALK algemeen

*Klinisch redeneren bij ALK

*Hoe voer je een goed consult over ALK?
Themadag 2: Zorg voor het kind

*Normale ontwikkeling van het kind & samenwerking met het consultatiebureau

*Astma & (niet) acute luchtweginfecties

*Buikklachten & zindelijkheidsproblematiek
Themadag 3: Persoonsgerichte zorg

*Culturele verschillen: waarnemen en oordelen

*Laaggeletterdheid & lage gezondheidsvaardigheden

*Introductie brede kijk op positieve gezondheid


Zeven middagen in eigen groep:

Wetenschappelijke vorming 1 Wetenschappelijke vorming 2 Gezondheidsrecht Inleiding in de ethiek Moreel beraad Excessief huilen Kinder-mishandeling
Wetenschappelijke vorming 1
Wetenschappelijke vorming 2
Gezondheidsrecht
Inleiding in de ethiek
Moreel beraad
Excessief huilen
Kindermishandeling


Onderwerpen klinische stage

Voor omschrijving van de workshop & voorbereidingsopdracht kijk je op Canvas.

Tijdens de klinische stage zijn er 8 themamiddagen. Op één middag komen er twee onderwerpen aan bod. Deze onderwerpen zijn gerelateerd aan belangrijke leerlijnen tijdens de klinische stage: Spoedeisende zorg, Korte episode zorg en de Zorg voor het kind.

Klinisch redeneren op de SEH Traumatische klachten hand/pols Differentiaal diagnose op de SEH Allergologie Acute Gynaecologie Algemene (acute) neurologie Acute pijn Het (niet) acuut zieke kind
Brandwonden (Acute) KNO Partydrugs Ontregelde diabetes Kinder-mishandeling Oogheelkunde op de SEH Acute urologie Wondzorg
Klinisch redeneren op de SEH
Traumatische klachten hand/pols
Differentiaal diagnose op de SEH
Allergologie
Acute Gynaecologie
Algemene (acute) neurologie
Acute pijn
Het (niet) acuut zieke kind
Brandwonden
(Acute) KNO
Partydrugs
Ontregelde diabetes
Kindermishandeling
Oogheelkunde op de SEH
Acute urologie
Wondzorg


Onderwerpen CZ stage

Voor omschrijving van de workshop & voorbereidingsopdracht kijk je op Canvas.

Tijdens de CZ stage zijn er 2 themadagen en 4 themamiddagen. Op de themadagen komen twee onderwerpen aan bod, op de middagen één. De onderwerpen zijn gerelateerd aan een belangrijke leerlijn tijdens de CZ stage: Ouderenzorg.

Dementie Diagnose Mondzorg voor ouderen Methodisch werken Geriatrische reuzen Advance Care Planning Valpreventie Polyfarmacie Juridische aspecten
Dementie Diagnose
Mondzorg voor ouderen
Methodisch werken
Geriatrische reuzen
Advance Care Planning
Valpreventie
Polyfarmacie
Juridische aspecten


Onderwerpen GGZ stage

Voor omschrijving van de workshop & voorbereidingsopdracht kijk je op Canvas.

Tijdens de GGZ stage zijn er 2 themadagen en 4 themamiddagen. Zowel op de dagen als de middagen komt er één onderwerp aan bod. De themadagen worden verzorgd door de groepsdocenten van de betreffende aiosgroepen in de GGZ stage. De onderwerpen zijn gerelateerd aan een belangrijke leerlijn tijdens de GGZ stage: Psychische klachten.

Suïcide preventie Themadag 1:
Lastige interactiepatronen
Depressie Angst Themadag 2: Psychotherapeutische interventies Psychosociale problemen bij kinderen: Diagnostiek & ADHD
Suïcide preventie
Themadag 1:
Lastige interactiepatronen
Depressie
Angst
Themadag 2:
Psychotherapeutische interventies
Psychosociale problemen bij kinderen: Diagnostiek & ADHD


Onderwerpen 2e huisartsstage

Voor omschrijving van de workshop & voorbereidingsopdracht kijk je op Canvas.

Tijdens de 2e huisartsstage wordt er ca. elke twee/drie weken expertonderwijs georganiseerd. Aios schrijven zich ruim vooraf in door te kiezen uit een aanbod van verschillende workshops. Bij de plaatsing wordt doorgaans de 1e of 2e keuze gehonoreerd. Op deze middagen komt er één onderwerp aan bod. Aios hebben zelf de vrijheid het onderwerp te kiezen, maar dit keuzeonderwijs blijft verplicht.

Het programma van de 2e huisartsstage zal door het wisselende aanbod elk kwartaal anders zijn. Sommige onderwerpen komen een paar keer per jaar aan bod, sommige slechts sporadisch. Recent aangeboden onderwerpen worden hieronder in een lijst genoemd, maar deze lijst is slechts een indicatie: er worden regelmatig onderwerpen toegevoegd en soms verdwijnt er een onderwerp uit het aanbod.

 • Agressie in de huisartsenpraktijk
 • ALK voor gevorderden
 • Astma/COPD
 • Benut de kansen bij CVRM
 • Beperkte gezondheidsvaardigheden
 • Blik op het aangezicht
 • Chirurgische vaardigheden
 • Chronische pijn
 • Complexe problematiek ouderen
 • CVRM en risicoschatting
 • De duurzame dokter
 • Dermatologie
 • Diabetes Mellitus - NHG standaard
 • Dokters in Debat
 • Gynaecologie: de overgang is hot!
 • Hartfalen
 • Het pluis/niet-pluis gevoel
 • Het vrouwenhart
 • Innovatie in de zorg
 • Insomnia
 • Kind en voeding
 • Kind: te kort te lang te vroeg te laat te dik te dun
 • Krachtige basiszorg
 • Leren omdenken met diabetes
 • Lijkschouw
 • Nefrologie
 • Onderzoek knie/enkel
 • Onderzoek schouder/elleboog
 • Onderzoek heup/lies
 • Oogheelkunde
 • Palliatieve zorg: beslissingen rond het levenseinde
 • Palliatieve zorg: communicatie met patiënten en hun naaste in de laatste levensfase
 • Palliatieve zorg: de essentie van PZ: houd contact en anticipeer
 • Palliatieve zorg: palliatieve sedatie - de weerbarstige praktijk
 • Palliatieve zorg: spoed en complexe casuïstiek
 • Patiënt met een verstandelijke beperking
 • PaTz groepen: goede palliatieve zorg thuis
 • Podotherapie
 • POP is top: zwanger en psychiatrisch patiënt
 • Praktijkmanagement: Missie en visie
 • Praktijkmanagement: Van cijfers naar beleid
 • Praktijkmanagement: Leiderschap (serie van 2 delen: medisch & situationeel leiderschap)
 • Reumatologie
 • SCEN consultatie
 • Seks, dat spreekt vanzelf!
 • Spirometrie
 • Zwangerschap en kraambed (serie van 2 delen)
 • Verdieping in positieve gezondheid
 • Verslavingszorg
 • Vrouw en hormonen
 • Zorg voor ongedocumenteerden