Themaonderwijs in de opleiding

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Opleidingsplan HOVUmc

Hoofd
Rob Dijkstra

Adjunct hoofd
Jeroen Woertman

Onderwijscoördinatoren
Marieke van Schelven
Dorien Stilma
Linda Timmer

Inleiding

Themaonderwijs is verdiepend onderwijs over medisch-inhoudelijke of competentie-gerelateerde onderwerpen. Het is voor aios verplicht om te volgen. De hoeveelheid themaonderwijs verschilt per stageperiode.

Aios volgen themaonderwijs in principe in gemengde groepen. Uitzondering hierop zijn een aantal onderwerpen tijdens de 1e huisartsstage die in de eigen groep plaatsvinden. Het onderwijs wordt verzorgd door docenten met expertise op een bepaald vakgebied. Dit zijn vaak externe gastdocenten, maar ook groepsdocenten die zich thuis voelen in het betreffende onderwerp.

In jaar 1 en 2 gaat het themaonderwijs over onderwerpen waarvan wij als huisartsopleiding vinden dat iedere aios er kennis mee moet maken tijdens de opleiding. Bovendien zijn het onderwerpen waarvan niet bij voorbaat vaststaat dat het in de onderwijsgroep of in de opleidingspraktijk aan bod komt.

In jaar 3 zijn de onderwerpen van het themaonderwijs verdiepend; aios hebben dan ook een keuze in onderwerp. Deze onderwerpen zijn niet per se nodig om een goede huisarts te worden, maar ze zijn wel relevant en kunnen uitnodigen tot verdere bekwaamheid.

Overzicht van het themaonderwijs

Hieronder vind je het overzicht van de onderwerpen die per stage aan bod komen in ons themaonderwijs.

In de toekomst kun je als aios/docent klikken op elk thema om op Canvas verder te lezen over de inhoud van de workshop.

Voor docenten is binnenkort meer informatie beschikbaar over zelf te geven workshops via de Docentenomgeving op Canvas.

Onderwerpen 1e huisartsstage

Vanaf september 2022 bestaat het programma uit 3 driekwartsthemadagen in gemengde groepen en 7x themaonderwijs in de eigen groep (wisselende duur). De onderwerpen zijn gerelateerd aan belangrijke leerlijnen tijdens de 1e huisartsstage: ALK, Zorg voor het kind, Kennis en wetenschap, Maatschappelijk handelen, Preventie en Diversiteit. Tijdens de themadagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

Themadag 1:
ALK
Themadag 2:
Zorg voor het kind
Themadag 3:
Persoonsgerichte zorg
Themadag 1:ALK
Themadag 2: Zorg voor het kind
Themadag 3: Persoonsgerichte zorg

Themadag 1: ALK algemeen, Klinisch redeneren bij ALK, Hoe voer je een goed consult over ALK
Themadag 2: Normale ontwikkeling & samenwerking met consultatiebureau, astma & niet-acute luchtweginfecties en buikklachten & zindelijkheidsproblematiek
Themadag 3: Culturele verschillen, laaggeletterdheid & lage gezondheidsvaardigheden en een kennismaking met verschillende methodes zoals leefstijl, positieve gezondheid en het 4D-model.

Wetenschappelijke vorming 1* Wetenschappelijke vorming 2* Gezondheidsrecht* Inleiding in de ethiek* Moreel beraad* Excessief huilen* Kinder-mishandeling*
Wetenschappelijke vorming 1*
Wetenschappelijke vorming 2*
Gezondheidsrecht*
Inleiding in de ethiek*
Moreel beraad*
Excessief huilen*
Kinder-mishandeling*

*dit onderwijs wordt in de eigen groep gevolgd

Onderwerpen klinische stage

Tijdens de klinische stage zijn er 8 themamiddagen. Op één middag komen er twee onderwerpen aan bod. Deze onderwerpen zijn gerelateerd aan belangrijke leerlijnen tijdens de klinische stage: Spoedeisende zorg, Korte episode zorg en de Zorg voor het kind.

Klinisch redeneren op de SEH Traumatische klachten hand/pols Differentiaal diagnose op de SEH Acute luchtweg-infecties bij kinderen Acute Gynaecologie Algemene (acute) neurologie Acute pijn Het (niet) acuut zieke kind
Brandwonden Acute KNO Partydrugs Ontregelde diabetes Kinder-mishandeling Oogheelkunde Acute urologie Wondzorg
Klinisch redeneren op de SEH
Traumatische klachten hand/pols
Differentiaal diagnose op de SEH
Acute luchtweginfecties bij kinderen
Acute Gynaecologie
Algemene (acute) neurologie
Acute pijn
Het (niet) acuut zieke kind
Brandwonden
Acute KNO
Partydrugs
Ontregelde diabetes
Kindermishandeling
Oogheelkunde
Acute urologie
Wondzorg

Onderwerpen CZ stage

Tijdens de CZ stage zijn er 2 themadagen en 4 themamiddagen. Op de themadagen komen twee onderwerpen aan bod, op de middagen één. De onderwerpen zijn gerelateerd aan een belangrijke leerlijn tijdens de CZ stage: Ouderenzorg.

Methodisch werken Mondzorg voor ouderen Advance Care Planning Geriatrische reuzen Juridische aspecten Dementie diagnose Polyfarmacie Valpreventie
Methodisch werken
Mondzorg voor ouderen
Advance Care Planning
Geriatrische reuzen
Juridische aspecten
Dementie diagnose
Polyfarmacie
Valpreventie

Onderwerpen GGZ stage

Tijdens de GGZ stage zijn er 2 themadagen en 4 themamiddagen. Zowel op de dagen als de middagen komt er één onderwerp aan bod. De themadagen worden verzorgd door de groepsdocenten van de betreffende aiosgroepen in de GGZ stage. De onderwerpen zijn gerelateerd aan een belangrijke leerlijn tijdens de GGZ stage: Psychische klachten.

Themadag 1:
Lastige interactiepatronen
Themadag 2: Psychotherapeutische interventies Suïcide preventie Angst Depressie Psychosociale problemen bij kinderen: Diagnostiek & ADHD
Themadag 1:
Lastige interactiepatronen
Themadag 2:
Psychotherapeutische interventies
Suïcide preventie
Angst
Depressie
Psychosociale problemen bij kinderen: Diagnostiek & ADHD

Onderwerpen 2e huisartsstage

Tijdens de 2e huisartsstage is er ca. elke twee/drie weken expertonderwijs. Aios kiezen ruim vooraf uit een aanbod van verschillende workshops welke onderwerpen ze het liefst zouden willen volgen, bij de plaatsing wordt zoveel mogelijk 1e en 2e keuze gehonoreerd. Op deze middagen komt er één onderwerp aan bod. Dit onderwijs is verplicht.

Het programma van de 2e huisartsstage bestaat uit keuzeonderwijs en zal daarom elk kwartaal anders zijn. Sommige onderwerpen komen een paar keer per jaar aan bod, sommige slechts sporadisch. Recent aangeboden onderwerpen worden hieronder in een lijst genoemd, maar deze lijst is slechts een indicatie: er worden regelmatig onderwerpen toegevoegd en soms verdwijnt er een onderwerp uit het aanbod.

 • Agressie in de huisartsenpraktijk
 • ALK voor gevorderden
 • Astma/COPD
 • Benut de kansen bij CVRM
 • Beperkte gezondheidsvaardigheden
 • Blik op het aangezicht
 • Chirurgische vaardigheden
 • Chronische pijn
 • Complexe problematiek ouderen
 • CVRM en risicoschatting
 • De duurzame dokter
 • Dermatologie
 • Diabetes Mellitus - NHG standaard
 • Dokters in Debat
 • Gynaecologie: de overgang is hot!
 • Hartfalen
 • Het pluis/niet-pluis gevoel
 • Het vrouwenhart
 • Innovatie in de zorg
 • Insomnia
 • Kind en voeding
 • Kind: te kort te lang te vroeg te laat te dik te dun
 • Krachtige basiszorg
 • Leren omdenken met diabetes
 • Lijkschouw
 • Nefrologie
 • Onderzoek knie/enkel
 • Onderzoek schouder/elleboog
 • Onderzoek heup/lies
 • Oogheelkunde
 • Palliatieve zorg: beslissingen rond het levenseinde
 • Palliatieve zorg: communicatie met patiënten en hun naaste in de laatste levensfase
 • Palliatieve zorg: de essentie van PZ: houd contact en anticipeer
 • Palliatieve zorg: palliatieve sedatie - de weerbarstige praktijk
 • Palliatieve zorg: spoed en complexe casuïstiek
 • Patiënt met een verstandelijke beperking
 • PaTz groepen: goede palliatieve zorg thuis
 • Podotherapie
 • POP is top: zwanger en psychiatrisch patiënt
 • Praktijkmanagement: Missie en visie
 • Praktijkmanagement: Van cijfers naar beleid
 • Praktijkmanagement: Leiderschap (serie van 2 delen: medisch & situationeel leiderschap)
 • Reumatologie
 • SCEN consultatie
 • Seks, dat spreekt vanzelf!
 • Spirometrie
 • Zwangerschap en kraambed (serie van 2 delen)
 • Verdieping in positieve gezondheid
 • Verslavingszorg
 • Vrouw en hormonen
 • Zorg voor ongedocumenteerden