Uitleg geven bij SOLK: onbegrepen duizeligheid

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn SOLK
Auteur

Dick Walstock

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Consult SOLK

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Bij ongeveer 30% van de klachten op het spreekuur kan de huisarts geen sluitende somatische verklaring vinden. Ook na onderzoek door een medisch specialist wordt er soms geen afdoende verklaring voor de klachten gevonden. Goede uitleg en geruststelling is dan belangrijk.

Doel

Welke communicatieve vaardigheden en verklaringsmodellen zijn effectief bij het uitleg geven over SOLK?

Gebruiksaanwijzing

Deze video is zowel te gebruiken voor zelfstudie, bij (de voorbereiding op) een leergesprek als op de terugkomdag.

Onderwijsactiviteiten

Welke verklaringsmodellen gebruikt de huisarts en welke communicatieve vaardigheden en technieken zet de huisarts verder in? Observeer, noteer en bespreek na.


De bouwstenen in de leerlijn SOLK

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit