Verplichtingen 2e Huisartsstage

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


2e Huisartsstage

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Teamleider
Hendrien Duijnhouwer

Assistent teamleider
Sylvia Vlak

Klinische stage

Om een stage succesvol af te ronden moet de aios verschillende activiteiten ondernemen. Vaak hoort daar een ‘bewijsstuk’ bij: een formulier, verklaring of verslag bij dat de aios moet aanleveren. Hieronder worden deze activiteiten en bewijsstukken opgesomd per stage, met een globale tijdsindicatie die uitgaat van een regulier traject.

De docenten geven een toelichting in het begin van de stage en preciseren de tijdsindicaties.

Het is de verantwoordelijkheid van de aios om de deze formulieren, verklaringen en opdrachten op tijd aan te leveren. Tijdens de voortgangsgesprekken komt dit waar nodig aan de orde.

Dit is een overzicht van de toetsen en overige verplichtingen waaraan de aios tijdens deze stage moet voldoen. Voor de chronologische opsomming van selectieve toetsing zie:

Opdrachten
Instituutsopdracht - Polyfarmacie In overleg met de docenten
Instituutsopdracht - Psychische klachten of Instituutsopdracht - Palliatieve zorg
Instituutsopdracht - Praktijkmanagement
De aios voert 3 instituutsopdrachten uit. De bewijsstukken en inleverdata worden in overleg tussen aios en docenten vastgesteld.
Consultvoering
Beoordeling aios door docent - Consultvoering 5 maanden voor einde opleiding
De aios levert 6 consulten aan die de docenten beoordelen met bovenstaand formulier, eventueel in samenwerking met de hao.
Kennistoets
LHK (Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets) April en oktober
De aios neemt deel aan alle kennistoetsen die worden aangeboden. Van alle kennistoetsen die in de 2e fase worden aangeboden scoort de aios minimaal de helft voldoende. Bovendien is tenminste een van de voldoendes behaald tijdens de 2e huisartsstage. De uitslag wordt automatisch geadministreerd in het e-portfolio.
Beoordelingsmomenten
Voortgangsgesprek met hao + ComBeL 2e Huisartsstage - hao

Voortgangsgesprek met docent + ComBeL docent

4e maand
Voortgangsgesprek met hao + ComBeL 2e Huisartsstage - hao

Voortgangsgesprek met docent + ComBeL docent

4 maanden voor einde opleiding
Voortgangsgesprek met hao + ComBeL 2e Huisartsstage - hao

Voortgangsgesprek met docent + ComBeL docent

Einde opleiding
De aios voert 3 voortgangsgesprekken met de opleider en 3 met de docent. De aios maakt een verslag van het 1e en het 2e gesprek, legt dat ter aanvulling voor aan de opleider resp. de docent en slaat het op in het portfolio. Het 3e voortgangsgesprek aan het eind van de opleiding heeft het karakter van een afronding en exitgesprek.
Bekwaamheidsverklaringen
Bekwaamheidsverklaring aios als consultarts Dient behaald te zijn in de 1e huisartsstage
Bekwaamheidsverklaring aios als visitearts 1e kwartaal
Bekwaamheidsverklaring aios als telefoonarts 3 maanden voor einde opleiding
De aios nodigt tzt de opleider uit via het E-portfolio ter ondertekening van de bekwaamheidsverklaringen.
Onderwijsevaluatie
Evaluatie hao door aios / LEOh (Landelijke Evaluatie Opleiders huisartsgen.) Einde van de 1e huisartsstage
Evaluatie docent door aios Einde van de 1e huisartsstage
Evaluatie hao door docent Einde van de 1e huisartsstage
Evaluatie docent door hao Einde van de 1e huisartsstage
De aios vult deze evaluatieformulieren in en overhandigt deze aan de docenten.
Voortgangsbeslissing
Voortgangsbeslissing hoofd Einde van de opleiding

Overzichten verplichtingen aios

Verplichtingen
1e Huisartsstage
Verpl.
Klinische
stage
Verpl.
CZ
stage
Verpl.
GGZ
stage
Verplichtingen
2e Huisartsstage