1e Huisartsstage

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
.
Fase 1
.
1e Huisartsstage Klinische stage

Over de 1e huisartsenstage

In de eerste opleidingsperiode in de huisartspraktijk leert de aios het dagelijks werk van de huisarts uit te voeren. De aios raakt vertrouwd met het werkterrein en de werkwijze van de huisarts. Het adequaat omgaan met het klachtaanbod in de huisartspraktijk en de arts-patiënt communicatie staan hierbij centraal. Ook maakt de aios kennis met de organisatie van de huisartspraktijk. Én de aios maakt zich de principes van de huisartsgeneeskundige besliskunde eigen.

Overkoepelende informatie voor Jaar 1 is beschreven in:

Verder is Jaar 1 opgedeeld in vier trimesters, elk met een eigen handleiding:

  • Handleiding Trimester 1 Acute problematiek
  • Handleiding Trimester 2 Veel voorkomende aandoeningen
  • Handleiding Trimester 3 Veel voorkomende chronische ziekten
  • Handleiding Trimester 4 SOLK

Doelen en globale inhoud

Doelen Jaar 1 Aan het eind van Jaar 1 beheerst de aios grotendeels de thema's 'korte-episode zorg' en 'spoedeisende zorg'. T.a.v. de overige thema's ('Chronische Zorg' en 'SOLK') en het competentieprofiel van de huisarts wordt een oriëntatie verwacht op het eigen handelen, die richting geeft aan het leren in het vervolg van de opleiding Globale inhoud De invulling van de opleidingsdoelen gebeurt aan de hand van de thema's uit het LOP. Bij de nadere uitwerking van de thema's volgen wij een opbouw van relatief eenvoudig en veel voorkomend naar zeldzamer en meer gecompliceerd. Het onderwijsaanbod voor de terugkomdagen is w.b. zwaartepunten opgedeeld in 4 hoofdthema's. Dit geeft richting aan de invulling van de periodes, maar wordt flexibel gehanteerd. Immers, de patiëntenstroom in de opleidingspraktijk en de leerervaringen die hiermee gepaard gaan zijn moeilijk planbaar. In het onderwijsaanbod van Jaar 1 zijn de medisch inhoudelijke thema's verdeeld over de 4 trimesters: Trimester 1: Acute problematiek (Acute aandoeningen en veel voorkomende aandoeningen (top 20) in korte episodes (eenmalig contact) Trimester 2: Veel voorkomende aandoeningen (Acute aandoeningen en veel voorkomende aandoeningen (top 50) ook in langer durende episodes, inclusief vervolgcontacten) Trimester 3: Veel voorkomende chronische aandoeningen (Veel voorkomende chronische aandoeningen, risico's, diagnostiek en instellen behandeling bij DM, hart- en vaatziekten en astma/COPD, Preventie: risico- inventarisatie) Trimester 4: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Leerlijnen

Toetsing & Beoordeling

Opbouw

Aios onderwijs

Evaluatie en planning

Reflectieonderwijs

Begeleiding

Portfolio

Canvas

Paralleldagen

Werken met opdrachten

Toetsing en beoordeling

Vaardighedenonderwijs

Zelfstudieprogramma's

Diensten doen