Verantwoordelijkheden instituut: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
 
Regel 23: Regel 23:
 
|
 
|
 
'''Regelgeving'''
 
'''Regelgeving'''
*[[FAQ en Begrippenlijst]]
 
 
*[[Instituutsreglement]]
 
*[[Instituutsreglement]]
 
*[[Opleidingsplan]]
 
*[[Opleidingsplan]]
Regel 29: Regel 28:
 
*[[Opleidingsduur]]
 
*[[Opleidingsduur]]
 
*[[Werktijd]]
 
*[[Werktijd]]
 +
*[[Ziekte en re-integratie]]
 
*[[Verantwoordelijkheden]]
 
*[[Verantwoordelijkheden]]
 
**[[Verantwoordelijkheden aios]]
 
**[[Verantwoordelijkheden aios]]

Huidige versie van 28 okt 2020 om 15:56


Regelgeving

Hoofd
Nettie Blankenstein

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Regelgeving

Uit het kaderbesluit CHVG 2019 een greep uit de taken en verantwoordelijkheden van het instituut; voor een volledige beschrijving van van taken en verantwoordelijkheden, zie het Kaderbesluit CHVG 2019.

Het instituut:

 1. beschikt over een reglement voor een sollicitatiecommissie, stelt een sollicitatiecommissie in en voert selectieprocedures uit met betrekking tot artsen die tot de opleiding kunnen worden toegelaten
 2. beschikt over een opleidingsplan en verzorgt op basis van dit plan de inrichting en de uitvoering van de opleiding
 3. beschikt over een instituutsreglement zoals beschreven in artikel C.17
 4. sluit overeenkomsten met de aios, de opleider, de stageopleider en de opleidings- en stage- inrichting waarin is neergelegd dat de aios, de opleider, de stageopleider respectievelijk de opleidings- of stage-inrichting de eisen en verplichtingen, voortvloeiend uit het instituutsreglement zullen nakomen;
 5. stelt de aios in de gelegenheid de eisen en verplichtingen op grond van dit besluit en de specifieke besluiten na te komen;
 6. stelt de opleider, de stageopleider en de opleidings- en stage-inrichting in de gelegenheid de eisen en verplichtingen op grond van dit besluit en de specifieke besluiten na te komen;
 7. heeft een model leerwerkplan voor de opleider, de stageopleider en de opleidings- en stage-inrichting;
 8. onderhoudt contacten met de opleiders, stageopleiders en de opleidings- en stage- inrichtingen;
 9. toetst en beoordeelt de aios met inachtneming van het protocol toetsing en beoordeling in het landelijk opleidingsplan;
 10. draagt er zorg voor dat het hoofd verantwoording aflegt aan de RGS met betrekking tot zijn taken, genoemd in artikel C.18.;
 11. legt jaarlijks voor 1 juni een verslag over de opleiding in het voorgaande jaar ter goedkeuring aan de RGS voor;
 12. stelt, indien sprake is van een geschil als bedoeld in de Regeling specialismen en profielen geneeskunst, een mediator voor die voorkomt op een door het opleidingsinstituut opgestelde lijst met aangewezen mediators of een onafhankelijke bemiddelende partij als bedoeld in de Regeling specialismen en profielen geneeskunst.
 13. ziet er op toe dat de aios in overleg met het hoofd een individueel opleidingsschema opstelt, dat recht doet aan de reeds verworven competenties van de aios.
 14. organiseert en verzorgt voor ieder opleidingsjaar ten minste 40 en ten hoogste 50 dagen het cursorisch onderwijs;
 15. ontwikkelt het onderwijs, de evaluatie van het onderwijs en het verrichten van onderzoek van onderwijs;
 16. verzorgt het onderwijs inclusief didactische training aan opleiders zodanig dat zij hieraan ten minste acht dagen per opleidingsjaar kunnen deelnemen.