Verplichtingen CZ stage: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Jae Klaasen heeft de pagina Verplichtingen cz stage hernoemd naar Verplichtingen CZ stage zonder een doorverwijzing achter te laten)
k (link naar digitaal stage evaluatieformulier)
 
(46 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
<ol class="breadcrumb" style="width:60%;">
+
<ol class="breadcrumb" style="width:100%;">
 
<li class="breadcrumb-item">[[Hoofdpagina]]</li>
 
<li class="breadcrumb-item">[[Hoofdpagina]]</li>
 
<li class="breadcrumb-item">[[2e Fase]]</li>
 
<li class="breadcrumb-item">[[2e Fase]]</li>
<li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">CZ stage</li>
+
<li class="breadcrumb-item">[[CZ stage]]</li>
 +
<li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Verplichtingen CZ stage</li>
 
</ol>
 
</ol>
 +
<br />
 
{| class="infobox cz"
 
{| class="infobox cz"
! colspan="2" | <span class="infobox-titel">[[CZ stage]]</span>
+
! <span class="infobox-titel">[[CCZ-stage]]</span>
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
'''Onderwijscoordinator'''<br />
+
'''Onderwijscoördinatoren'''<br />
 +
{{auteur - Beatrijs de Leede}}
 
{{auteur - Chris Rietmeijer}}
 
{{auteur - Chris Rietmeijer}}
{{auteur - Angelique Bongers}}
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
Regel 19: Regel 21:
 
'''Assistent teamleider'''<br />
 
'''Assistent teamleider'''<br />
 
[mailto:p.scheerman@vumc.nl Pacale Scheerman]
 
[mailto:p.scheerman@vumc.nl Pacale Scheerman]
 +
|-
 +
|
 +
'''CCZ-stage'''
 +
*[[Verplichtingen CZ stage|Verplichtingen]]
 +
*[[Bouwstenen CZ stage|Bouwstenen]]
 
|}
 
|}
 
Om een stage succesvol af te ronden moet de aios verschillende activiteiten ondernemen. Vaak hoort daar een ‘bewijsstuk’ bij: een formulier, verklaring of verslag bij dat de aios moet aanleveren. Hieronder worden deze activiteiten en bewijsstukken opgesomd per stage, met een globale tijdsindicatie die uitgaat van een regulier traject.
 
Om een stage succesvol af te ronden moet de aios verschillende activiteiten ondernemen. Vaak hoort daar een ‘bewijsstuk’ bij: een formulier, verklaring of verslag bij dat de aios moet aanleveren. Hieronder worden deze activiteiten en bewijsstukken opgesomd per stage, met een globale tijdsindicatie die uitgaat van een regulier traject.
Regel 24: Regel 31:
 
De docenten geven een toelichting in het begin van de stage en preciseren de tijdsindicaties.
 
De docenten geven een toelichting in het begin van de stage en preciseren de tijdsindicaties.
  
Het is de verantwoordelijkheid van de aios om de deze formuleren, verklaringen en opdrachten op tijd aan te leveren. Tijdens de voortgangsgesprekken komt dit waar nodig aan de orde.
+
Het is de verantwoordelijkheid van de aios om de deze formulieren, verklaringen en opdrachten op tijd aan te leveren. Tijdens de voortgangsgesprekken komt dit waar nodig aan de orde.
 +
 
 +
Dit is een overzicht van de toetsen en overige verplichtingen waaraan de aios tijdens deze stage moet voldoen. Voor de chronologische opsomming van selectieve toetsing zie:
 +
*[[Tijdpad toetsing en beoordeling CZ stage]]
  
Dit is een overzicht van de toetsen en overige verplichtingen waaraan de aios tijdens deze stage moet voldoen. Voor de chronologische opsomming van selectieve toetsing zie [[Toetsprogramma HOVUmc]].
+
{| class="infobox cz box cel" width="100%"
{| class="wikitable" width="100%"
+
! colspan="2" |<span class="infobox-titel">Opdrachten<span>
| style="background-color:#4aa6ff;" width="60%" |<span style="color:white">'''Opdrachten'''</span>
 
| style="background-color:#4aa6ff;" width="40%" |<span style="color:white">'''Tijdsindicatie'''</span>
 
|-
 
|<small>Opdracht - IOP CZ stage</small>
 
| rowspan="3" |<small>In overleg met de docenten</small>
 
 
|-
 
|-
|<small>Opdracht - Peer-assessment</small>
+
|[[CZ stage#Zelfstudie en Opdrachten|Opdracht - Aiosonderwijs]] (presentatie van casus of thema)
 
|-
 
|-
|<small>Opdracht - KPB in Jaar 2 (5x)</small>
+
|[[CZ stage#Zelfstudie en Opdrachten|Opdracht - KPB]] (uitvoering volgens beleid van de stage-inrichting)
 
|-
 
|-
| colspan="2" |<small>''De aios voert deze opdrachten uit. In overleg met de docenten worden de bewijsstukken en inleverdata vastgesteld.''</small>
+
| colspan="2" |''<small>De aios voert deze opdrachten uit. In overleg met de docenten worden de bewijsstukken en inleverdata vastgesteld.</small>''
 
|}
 
|}
{| class="wikitable" width="100%"
+
 
| style="background-color:#4aa6ff;" width="60%" |<span style="color:white">'''LHK'''</span>
+
{| class="infobox cz box cel" width="100%"
| style="background-color:#4aa6ff;" width="40%" |<span style="color:white">'''Tijdsindicatie'''</span>
+
! colspan="2" |<span class="infobox-titel">Toetsen<span>
 
|-
 
|-
|<small>[[LHK]] (Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets)</small>
+
| width="65%" |[[LHK]] (Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets)
|<small>April en oktober</small>
+
| width="35%" |Maart en september
 
|-
 
|-
| colspan="2" |<small>''De aios neemt deel aan alle kennistoetsen die worden aangeboden. Van alle kennistoetsen die in de 2e fase worden aangeboden scoort de aios minimaal de helft voldoende. Bovendien is tenminste een van de voldoendes behaald tijdens de 2e huisartsstage. De uitslag wordt automatisch geadministreerd in het e-portfolio.''</small>
+
| colspan="2" |''<small>* De aios neemt deel aan alle kennistoetsen die worden aangeboden. De uitslag wordt automatisch geadministreerd in het [[e-portfolio]]. Voor de weging en vervolgacties zie [[LHK#Weging_en_vervolgacties|LHK]].</small>''
 
|}
 
|}
{| class="wikitable" width="100%"
+
 
| style="background-color:#4aa6ff;" width="60%" |<span style="color:white">'''Beoordelingsmomenten'''</span>
+
{| class="infobox cz box cel" width="100%"
| style="background-color:#4aa6ff;" width="40%" |<span style="color:white">'''Tijdsindicatie'''</span>
+
! colspan="2" |<span class="infobox-titel">Beoordelingsmomenten<span>
|- |<small>Verslag voortgangsgesprek  met opleider*</small>
 
|<small>Verslag voortgangsgesprek met opleider</small>
 
|<small>*Halverwege stage</small>
 
 
|-
 
|-
|<small>'''ComBeL voor opleider CZ stage''' + verslag voortgangsgesprek</small>
+
| width="65%" |[[Stagebezoek]]
|<small>Einde stage</small>
+
| width="35%" |Halverwege stage
 
|-
 
|-
|<small>Verslag voortgangsgesprek met docent*</small>
+
|[[ComBeL]] opleider + [[Voortgangsgesprek]] verslag
|<small>Halverwege stage</small>
+
| rowspan="2" |Einde stage
 
|-
 
|-
|<small>'''ComBeL voor docent''' + verslag voortgangsgesprek</small>
+
|[[ComBeL]] docent + [[Voortgangsgesprek]] verslag  
|<small>Einde stage</small>
 
 
|-
 
|-
|<small>'''Voortgangsadvies van de docent'''</small>
+
|Voortgangsadvies docent*
|<small>Einde stage</small>
+
|Eenmaal in te vullen aan het einde van de laatste externe stage in de 2e Fase
 
|-
 
|-
| colspan="2" |<small>''*De relevante ComBeL dient bij dit gesprek als onderlegger, deze mag maar hoeft niet ingevuld te worden.''</small>
+
| colspan="2" |''<small>N.B. Het formulier “Voortgangsadvies van stagebegeleider” zit standaard in het e-portfolio wordt niet door ons gebruikt.</small>''
 +
|}
  
<small>''N.B. Het formulier “Voortgangsadvies van stagebegeleider” zit standaard in het e-portfolio wordt niet door ons gebruikt.''</small>
+
{| class="infobox cz box cel" width="100%"
|}
+
! colspan="2" |<span class="infobox-titel">Onderwijsevaluatie<span>
{| class="wikitable" width="100%"
 
| style="background-color:#4aa6ff;" width="60%" |<span style="color:white">'''Evaluatie'''</span>
 
| style="background-color:#4aa6ff;" width="40%" |<span style="color:white">'''Tijdsindicatie'''</span>
 
 
|-
 
|-
|<small>Evaluatie docent door aios</small>
+
| width="65%" |[https://nl.surveymonkey.com/r/KFT3LC8 Evaluatie stageinrichting door aios]
| rowspan="2" |<small>Einde stage</small>
+
| width="35%" |Einde stage
 
|-
 
|-
|<small>Evaluatie stageinrichting door aios</small>
+
|[https://www.hovumc.nl/doc/Evaluatie_-_docent_door_aios.docx Evaluatie docent door aios]*
 +
|Eenmaal in te vullen aan het einde van de laatste externe stage in de 2e Fase
 
|-
 
|-
| colspan="2" |<small>''De aios vult deze evaluatieformulieren in en overhandigt deze aan de docenten.''</small>
+
| colspan="2" |''<small>De aios vult deze evaluatieformulieren in en overhandigt deze aan de docenten.</small>''
 
|}
 
|}
{| class="wikitable" width="100%"
+
 
| style="background-color:#4aa6ff;" width="60%" |<span style="color:white">'''Voortgangsbeslissing'''</span>
+
{| class="infobox cz box cel" width="100%"
| style="background-color:#4aa6ff;" width="40%" |<span style="color:white">'''Tijdsindicatie'''</span>
+
! colspan="2" |<span class="infobox-titel">Voortgangsbeslissing<span>
|- |<small>'''Voortgangsbeslissing overige  stages'''</small>
+
|-
|<small>Voortgangsbeslissing</small>
+
| width="65%" |Voortgangsbeslissing Hoofd
|<small>Einde stage</small>
+
| width="35%" |Einde stage*
 
|-
 
|-
| colspan="2" |<small>''Aan het einde van de laatste stage van Jaar 2, in te vullen door het hoofd van de opleiding.''</small>
+
| colspan="2" |''*<small>Alleen in te vullen bij de laatste externe stage in de 2<sup>e</sup> Fase.</small>''
 +
|}
 +
 
 +
<big>'''Overzichten verplichtingen aios'''</big>
 +
{| class="clickablecell" style="text-align:center; color: white; background-color: #ffffff; width: 100%;"
 +
| class="clickablecell" style="text-align:center; height:80px; width: 33%; background-color:#4ea24e;" |'''[[Verplichtingen 1e Huisartsstage|<span style="color:white">Verplichtingen<br />1e Huisartsstage</span>]]'''
 +
| class="clickablecell" style="text-align:center; height:80px; width: 16%; background-color:#228b22;" |'''[[Verplichtingen Klinische stage|<span style="color:white">Klinische<br />stage</span>]]'''
 +
| class="clickablecell" style="text-align:center; height:80px; width: 2%; background-color: white;" |
 +
| class="clickablecell" style="text-align:center; height:80px; width: 8%; background-color:#4aa6ff;" |'''[[Verplichtingen CZ stage|<span style="color:white">CZ<br />stage</span>]]'''
 +
| class="clickablecell" style="text-align:center; height:80px; width: 8%; background-color:#1c86ee;" |'''[[Verplichtingen GGZ stage|<span style="color:white">GGZ<br />stage</span>]]'''
 +
| class="clickablecell" style="text-align:center; height:80px; width: 33%; background-color:#1874cd;" |'''[[Verplichtingen 2e Huisartsstage|<span style="color:white">Verplichtingen<br />2e Huisartsstage</span>]]'''
 
|}
 
|}
 +
[[Category:Toetsing en beoordeling]]

Huidige versie van 27 aug 2020 om 11:05


CCZ-stage

Onderwijscoördinatoren
Beatrijs de Leede
Chris Rietmeijer

Teamleider
Hendrien Duijnhouwer

Assistent teamleider
Pacale Scheerman

CCZ-stage

Om een stage succesvol af te ronden moet de aios verschillende activiteiten ondernemen. Vaak hoort daar een ‘bewijsstuk’ bij: een formulier, verklaring of verslag bij dat de aios moet aanleveren. Hieronder worden deze activiteiten en bewijsstukken opgesomd per stage, met een globale tijdsindicatie die uitgaat van een regulier traject.

De docenten geven een toelichting in het begin van de stage en preciseren de tijdsindicaties.

Het is de verantwoordelijkheid van de aios om de deze formulieren, verklaringen en opdrachten op tijd aan te leveren. Tijdens de voortgangsgesprekken komt dit waar nodig aan de orde.

Dit is een overzicht van de toetsen en overige verplichtingen waaraan de aios tijdens deze stage moet voldoen. Voor de chronologische opsomming van selectieve toetsing zie:

Opdrachten
Opdracht - Aiosonderwijs (presentatie van casus of thema)
Opdracht - KPB (uitvoering volgens beleid van de stage-inrichting)
De aios voert deze opdrachten uit. In overleg met de docenten worden de bewijsstukken en inleverdata vastgesteld.
Toetsen
LHK (Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets) Maart en september
* De aios neemt deel aan alle kennistoetsen die worden aangeboden. De uitslag wordt automatisch geadministreerd in het e-portfolio. Voor de weging en vervolgacties zie LHK.
Beoordelingsmomenten
Stagebezoek Halverwege stage
ComBeL opleider + Voortgangsgesprek verslag Einde stage
ComBeL docent + Voortgangsgesprek verslag
Voortgangsadvies docent* Eenmaal in te vullen aan het einde van de laatste externe stage in de 2e Fase
N.B. Het formulier “Voortgangsadvies van stagebegeleider” zit standaard in het e-portfolio wordt niet door ons gebruikt.
Onderwijsevaluatie
Evaluatie stageinrichting door aios Einde stage
Evaluatie docent door aios* Eenmaal in te vullen aan het einde van de laatste externe stage in de 2e Fase
De aios vult deze evaluatieformulieren in en overhandigt deze aan de docenten.
Voortgangsbeslissing
Voortgangsbeslissing Hoofd Einde stage*
*Alleen in te vullen bij de laatste externe stage in de 2e Fase.

Overzichten verplichtingen aios

Verplichtingen
1e Huisartsstage
Klinische
stage
CZ
stage
GGZ
stage
Verplichtingen
2e Huisartsstage