Beoordelingsadviescommissie

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Beoordelingsadviescommissie (BAC)

De BAC is een interne adviescommissie voor de teamleiders onderwijs en het Hoofd van de huisartsopleiding VUmc en vergadert regulier 1 x per maand. De BAC adviseert inzake bijzondere opleidingstrajecten van aios verbonden aan de huisartsopleiding VUmc. Onderwerpen van bespreking zijn stagnatie in de ontwikkeling van aios, onvoldoende beoordelingen en de invulling van beoordelingstrajecten. Daarnaast adviseert de BAC over de invulling en toetsing van beoordelingstrajecten.

De vaste leden van de commissie zijn de teamleiders onderwijs van fase 1 en fase 2, de Coördinator Bijzondere Aiostrajecten (CBA), de vertegenwoordiger namens de aios geleding, de ondersteuner en de voorzitter.

Voorafgaand aan bespreking in de BAC verzamelt de inbrenger van een kwestie de signalen van aios, opleider en docenten en formuleert het probleem. Op basis van de bespreking in de BAC wordt geconcludeerd of er al dan niet sprake is van een bijzonder aiostraject. In dat geval neemt de CBA de leiding over het bijzondere aiostraject op zich.

De BAC is een interne adviescommissie zonder beslissingsbevoegdheid. Aan adviezen van de BAC kunnen geen rechten ontleend worden.

Harry Schleypen, voorzitter