Categorie: Competentie 2.1 - Behandelrelatie

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Competentie (uit het Competentieprofiel)

2.1 De huisarts bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op

  • creëert een sfeer van vertrouwen.
  • toont betrokkenheid bij patiënt (en naasten) en legt daarmee de basis voor een duurzame vertrouwensrelatie.

Gedragsindicatoren (uit de ComBeL)

Empathie, gevoelens en ruimte voor de patiënt

  • geeft m.b.v. algemene vragen de patiënt de ruimte om eigen verhaal t.a.v. klachten, problemen of vragen aan de orde te stellen
  • toont empathie blijkend uit houding, intonatie, gebaren en oogcontact
  • vraagt door naar gevoelens en geeft gevoelsreflecties
  • vraagt door naar wensen en verwachtingen (hulpvragen) van de patiënt
  • vraagt naar reacties op de gegeven informatie over diagnose en beleid

Bouwstenen in de Leerlijn communicatie

Deze categorie bevat geen pagina’s of media.