Categorie: Competentie 2.2 - Communicatietechnieken

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Competentie (uit het Competentieprofiel)

2.2 De huisarts past communicatietechnieken en -middelen doelgericht toe

  • past zinsbouw en woordkeus aan bij leeftijd, geslacht, etnische en culturele achtergrond, en emotie van de patiënt.
  • licht de opbouw van het consult helder toe.
  • zet communicatiemiddelen (bijv. e-mail, telefoon, videoconsult etc.) patiëntgericht in.

Gedragsindicatoren (uit de ComBeL)

Structureren van consult en informatieoverdracht

  • vat regelmatig samen, adequaat en evenwichtig door het gehele consult heen
  • structureert door logische opbouw van fasen (opening, vraagverheldering, anamnese, onderzoek en beleid)
  • kondigt fasen aan en besteedt tijd evenwichtig over verschillende fasen
  • geeft informatie helder en ordelijk: categoriseert, begrijpelijke taal, kleine hoeveelheden
  • gebruikt zo nodig ondersteunende materialen (patiëntenbrieven, afbeeldingen, internet, etc.)

Bouwstenen in de Leerlijn communicatie

Deze categorie bevat geen pagina’s of media.