Categorie: Competentie 2.3 - Besluitvorming

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Competentie (uit het Competentieprofiel)

2.3 De huisarts betrekt de patiënt actief bij de besluitvorming

  • exploreert het referentiekader van de patiënt door actief te luisteren en de hulpvraag te verhelderen.
  • stimuleert de patiënt om te reageren op de gestelde vragen, de werkhypothese en de geboden informatie.
  • adviseert een patiënt over mogelijke behandelingen en begeleidt het keuzeproces bij het opstellen van het behandelplan en het stellen van persoonlijke doelen.
  • geeft nadere toelichting, helpt informatie te ordenen verifieert systematisch of de informatie correct is begrepen.
  • bespreekt de uitvoerbaarheid van het voorgenomen beleid.

Gedragsindicatoren (uit de ComBeL)

Gezamenlijke besluitvorming gedurende het gehele consult

  • benoemt hulpvragen patiënt
  • overlegt over beleid, betrekt hulpvragen in zorgaanbod
  • bespreekt alternatieven, voor- en nadelen van het beleid
  • vraagt naar haalbaarheid, uitvoerbaarheid en opvolggedrag van beleidsvoorstel

Bouwstenen in de Leerlijn professionaliteit

Deze categorie bevat geen pagina’s of media.