Categorie: Competentie 7.1 - Verantwoordelijkheid en zelfzorg

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Competentie (uit het Competentieprofiel)

7.1 De huisarts houdt persoonlijke en professionele rollen in evenwicht

  • neemt weloverwogen verantwoordelijkheid voor de geboden zorg en de organisatie ervan en stelt prioriteiten.
  • houdt betrokkenheid en distantie in een gezonde balans.
  • is zich bewust van de impact die houding en gedrag kunnen hebben op anderen en van de noodzaak om hier aandacht aan te geven.

Gedragsindicatoren (uit de ComBeL)

Verantwoordelijkheid

  • houdt zich aan gedane beloften en afspraken
  • verschuilt zich niet achter anderen, geeft anderen niet de schuld
  • neemt, ook bij fouten, de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het eigen handelen

Zelfzorg

  • vindt een balans tussen de eisen van het beroep en de behoeften van het privé-leven.
  • vindt een balans tussen professionele distantie en persoonlijke betrokkenheid
  • gaat adequaat om met gevoelens van onzekerheid en onmacht in de hulpverleningssituatie

Bouwstenen in de Leerlijn professionaliteit

Deze categorie bevat geen pagina’s of media.