Categorie: KBA 7.1 - Consult SOLK

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
1. Stelt de werkhypothese SOLK, geeft uitleg en behandelt stapsgewijs. Competenties
 • Stelt de werkhypothese SOLK bij klachten die voortduren nadat bij adequate medische diagnostiek geen voldoende ziekteoorzaak gevonden is.
 • Doet een brede klachtexploratie aan de hand van een model als SCEGS (Somatisch, Cognitief, Emotioneel, Gedragsmatig, Sociaal).
 • Maakt onderscheid tussen lichte tot matige en ernstige SOLK.
 • Stelt zich open voor de klachtinterpretaties van de patiënt en zoekt naar een gemeenschappelijke probleemformulering
 • Verlegt de aandacht van oorzaak naar het benoemen van factoren die de klachten in stand houden (tekent bijv. vicieuze cirkel). Betrekt bij de uitleg bekende somatische mechanismen zoals sensitisatie of disbalans van het autonome zenuwstelsel of stress systeem (HPA-as)
 • Bepaalt samen met de patiënt hoe de vicieuze cirkel die de klacht in stand houdt te doorbreken is.
 • Werkt samen met de patiënt een plan uit in concrete, haalbare stappen.
 • Gaat adequaat om met de eigen medische onzekerheid: blijft alert op tekenen van somatische oorzaak, doet opnieuw medische diagnostiek indien (verandering in) klacht daar aanleiding toe geeft; stelt gerust zonder zich zekerder voor te doen dan hij/zij is.
 • Stelt grenzen aan de eisen van een patiënt en houdt tegelijkertijd de relatie in stand.
  1. Medisch handelen
  2. Communicatie
  3. Professionaliteit