Categorie: KBA 8.5 - Samenwerking en regie

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
5. Organiseert de palliatieve en terminale zorg, stuurt andere zorgverleners aan en is aanspreekpunt voor patiënt en zijn omgeving. Competenties
 • Neemt verantwoordelijkheid voor beslissingen rond het levenseinde;
 • Maakt gebruik van de competenties van andere hulpverleners in de palliatieve zorg en is op de hoogte van de bestaande afspraken; benut de sociale kaart;
 • Schakelt indien nodig tijdig een technisch thuisteam of hospice in. Raadpleegteerdere specialistische behandelaars, geestelijke gezondheidszorg en/of apotheker;
 • Zorgt voor heldere verslaglegging en overdracht van medische informatie aan collega’s en ketenzorgpartners, ook na overlijden van de patiënt;
 • Regelt de benodigde thuiszorg als sprake is van ontslag van een patiënt; aanvragen van de noodzakelijke hulpmiddelen en technische materialen;
 • Geeft instructies ten aanzien van bewaking/monitoring van het gevoerde beleid; voert regelmatig overleg met andere zorgverleners over beleid en gemaakte afspraken, en betrekt hierbij emoties en dilemma’s die bij hen kunnen spelen.
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerken
 4. Organiseren
 5. Maatschappelijk handelen
 6. Kennis en wetenschap
 7. Professionaliteit

Pagina’s in categorie "KBA 8.5 - Samenwerking en regie"

Deze categorie bevat de volgende pagina.