Praktijkopdracht - Palliatieve zorg

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest

Stage

2e Huisartsstage

KBA

1. Palliatieve en stervensfase-gesprek
5. Samenwerking en regie
6. Naasten

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Praktijkleren

Relevantie

Dokter, mijn man blijft maar braken en die zetpillen helpen ook al niet. Ik ben er nu helemaal klaar mee, ik ben op; wilt u komen om me te helpen?

Het bieden van palliatieve zorg maakt doorgaans geen groot deel uit van het werk van de huisarts, maar is bij uitstek een terrein waarop adequate en persoonlijke huisartsgeneeskundige zorg van groot belang is. Er wordt een veelzijdig beroep op de huisarts gedaan: op medisch-inhoudelijk terrein, op communicatief terrein en als samenwerker/organisator.

Vandaar deze opdracht: het is belangrijk, dat je al tijdens de opleiding ervaring opdoet met het begeleiden van enkele patiënten die palliatieve zorg in de thuissituatie krijgen. Deze zorg kan ook in samenwerking met jouw opleider geboden worden, maar het is daarbij wel van belang dat je bij alle aspecten van de zorg betrokken wordt (overleg met thuiszorg, gesprekken rond het levenseinde, consulteren specialist etc.).

Doel

 • Gericht en proactief begeleiden van twee (pre-)terminale patiënten die palliatieve zorg krijgen in de thuissituatie.
 • Laten zien wat je van het geleerde gaat toepassen in je eigen praktijk.

Gebruiksaanwijzing

Je vult zelf de activiteiten in.

 • Bespreek in het begin van je stage met je hao dat je ervaring wilt opdoen met het bieden van palliatieve zorg.
 • Maak afspraken over hoe je (toegang tot) deze patiënten krijgt en over de samenwerking met je hao tijdens de begeleiding.
 • Voer met elke palliatieve patiënt die je in zorg neemt een uitgebreid eerste gesprek waarin in ieder geval de vragen, zorgen en zorgbehoeftes (ook in de toekomst) aan de orde komen. Maak heldere afspraken over (frequentie van) vervolgcontacten en ad-hoc problemen.
 • Begeleid deze patiënten en hun naasten op geleide van klachten, vragen, toestand etc.

Onderwijsactiviteiten

Op de praktijk

 • Rapporteer regelmatig aan je hao over de begeleiding; vraag consultatie bij ervaren knelpunten (ook de SCEN-arts is een optie).
 • Draag de patiënten over aan je hao bij het afsluiten van de begeleiding/stage.

Op de terugkomdag

 • Presenteer je reflectie op een ervaren probleem in de groep.
 • Bespreek ingewikkelde communicatieve problemen in de (supervisie)groep.
 • Deel je ervaringen met SCEN of gespecialiseerde thuiszorg in de groep.

Resultaten

Rapporteer, schriftelijk of in de aiosgroep:

 • Wat was betekenisvol voor mij?
 • Wat waren mijn beslismomenten? Wat waren mijn overwegingen daarbij en hoe ben ik tot mijn besluit gekomen?
 • Wat neem ik hiervan wel en niet mee voor mijn eigen praktijkvoering?


De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie