Tijdig spreken over het levenseinde

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

1. Palliatieve en stervensfase-gesprek

Competenties

Communicatie

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Het sleutelbegrip in de Palliatieve zorg is communicatie, tussen patiënt en zijn naasten, tussen  patiënt/ naasten en hulpverleners, tussen de verschillende hulpverleners, gedurende het gehele proces en op het juiste moment.

De handreiking "Tijdig spreken over het levenseinde" en het rapport "Niet alles wat kan hoeft" kunnen leidraad zijn voor het (leer)gesprek met de opleider en de bespreking in de groep. De aios krijgt een indruk van de huidige visie van de beroepsgroep ten aanzien van deze onderwerpen en kan, samen met opleider en de groep, onderzoeken wat zijn eigen kennis, (gesprek)vaardigheden en attitude zijn.

Doel

Ervaren wat het gesprek/ de gesprekken met een patiënt in deze fase kan opleveren voor het inzetten van goede zorg en begeleiding in de laatste fase.

Onderwijsactiviteiten

Het afnemen van een interview volgens de AAA-lijst met reflectieverslag.

Bronnen

  • KNMG handreiking Tijdig spreken over het levenseinde (2012) om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde, inclusief patiënten brochure en bespreekchecklist.
  • KNMG rapport Niet alles wat kan hoeft (2015) gaat o.a. in op de vragen "Wanneer houdt medisch ingrijpen op om zinvol te zijn en is andere zorg passender?" en "Staan arts en patiënt stil bij de kwaliteit die het leven voor de patiënt heeft na een voorgenomen behandeling?".
  • AAA-oefenboek. Oefeningen voor huisartsen in het communiceren met patiënten in de palliatieve zorg. (2006)

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit