Fases palliatieve zorg - herkennen en bespreken

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest

Stage

1e Huisartsstage
CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

2. Overgang-fasen

Competenties

Communicatie

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Zelfstudie

Relevantie

Het herkennen van de verschillende fases in het palliatieve traject is belangrijk om te kunnen anticiperen op het beloop en de mogelijk te verwachten problemen. Naast het herkennen van de fases is het ook belangrijk tijdig een gesprek hierover met de patiënt aan te gaan, zodat wensen en verwachtingen van de patiënt besproken kunnen worden.

Doel

  • Je krijgt inzicht in het beloop van verschillende ziektes
  • Je leert verschillende fases in palliatief traject herkennen
  • Je krijgt inzicht in wat nodig is om goed te kunnen anticiperen in de palliatieve fase

Onderwijsactiviteiten

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie