Euthanasie; richtlijnen, wetten en cijfers

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn palliatieve zorg
Auteur

Rinel van Beest
Anneke Zwijnenburg

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

9. Euthanasie

Competenties

Maatschappelijk handelen
Kennis en wetenschap
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Om euthanasie te kunnen bespreken en een besluit te kunnen nemen om al dan niet tot uitvoering over te gaan is bekendheid met de wetten, standpunten en richtlijnen een vereiste.

Wat zijn de voorwaarden voor euthanasie, wat zegt de wet? Wat zijn de standpunten van onze eigen beroepsgroep ten aanzien van euthanasie?

Deze bouwsteen geeft hierover achtergrondinformatie.

Doel

Kennis vergaren over wet en regelgeving en standpunten ten aanzien van euthanasie

Deze kennis en standpunten toetsen aan die van opleiders en peers.

Gebruiksaanwijzing

Zelfstudie, eventueel samen met de opleider ter voorbereiding op een euthanasie in de praktijk of een terugkomdag waar het onderwerp euthanasie ter sprake komt.

Onderwijsactiviteiten

Lees de onderstaande literatuur.

  • Geeft deze je voldoende houvast om het standpunt van de beroepsgroep te kunnen plaatsen?
  • Geeft deze jou voldoende houvast bij het besluiten tot het uitvoeren van euthanasie bij een bepaalde patiënt?

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn palliatieve zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit